Sliby se opravdu mají plnit?

Dne 17. 9. 2011 jsme na těchto stránkách v článku „Kvůli zrušení 16. ZŠ se náměstek Pitín sešel s rodiči žáků. Učitelka nesměla mluvit“ slíbili, že se k problematice parkovacích míst ve statutárním městě Most vrátíme. Dnes tak velice rádi činíme, protože od nás to vás nic nestojí. Občanům města je třeba v celé změti informací, zkreslených informací ze skládání účtů z plnění předvolebních slibů „mosteckých svazáků“ podat též jiné než subjektivní pohledy SMM na chod města Mostu.

Je sice pravda, že v plnění slibů, zejména a prioritně těch vážících se na zřízení 2 000 nových parkovacích míst během volebního období 2010 až 2014, se SMM opravdu velice činí. A to často bez ohledu na jiné, mnohem důležitější priority odstraňování problémů trápících občany města, možná více než kde budou parkovat svá auta, která navíc někteří vůbec nemají. Např. se pak musí řešit chod základních škol jen přes ekonomiku a hospodárnost jejich fungování, namísto komplexnějšího pohledu na kvalitu výuky a výchovy dětí. Nedostatek míst v mateřských školách se musí řešit nestandardním způsobem výjimkou hygienika. Schopnost postarat se o svůj majetek přístupem, který zákon očekává a předpokládá, tedy řádného hospodáře, je nahrazován prodejem, jako např. komplexu na Resslu, KD Repre, nebo nepříliš výhodnými pronájmy hradu Hněvín aj.

Parkovací místa opravdu přibývají. Hned je vidět suitu ze SMM se sklenkou vína či bez něj, jen tak na lehko, jak slavnostně otevírají jedno parkoviště za druhým. Většinou se zde - taky „zadarmo“ - prezentují primátor Vozka, náměstci Jeníčková a Pitín, doprovázeni některými vybranými zastupiteli města, většinou členy představenstva SBD Krušnohor nebo přímo samotným ředitelem zmíněného družstva Rybou, který s tím vším oficiálně nemá vůbec nic společného (nebo že by…). Když jde v jiných problémech do tuhého, jak např. podiskutovat s rodiči a pedagogy a řádně vysvětlit zavírání další tentokráte 16. ZŠ v Mostě, tak se na zahájení školního roku raději nikdo nedostaví. Následně se pak třeba utíká z besedy, jako náměstek primátora Pitín, když před tím zakázal jedné z učitelek se k problému na besedě s rodiči vyjádřit.

Již několikrát jsme zde zdůraznili, že si je třeba uvědomovat tíživou finanční situaci v hospodaření města, a o to více a citlivěji je třeba stanovovat priority k řešení problémů, za něž radní a zastupitelstvo nesou odpovědnost. Svalovat vinu na státní správu, na stát, se i v Mostě, a zejména v něm, stalo již standardem argumentování ze strany vedení města. A tak se plní předvolební sliby ve výstavbě nových parkovacích míst za každou cenu. Na parkoviště u Sportovky např. údajně přes 4 mil. Kč, a to je, jak se může PT čtenář přesvědčit z přiložené fotogalerie, ve všední den zaplněno tak zpola a např. v sobotu je zde k vidění jedno auto (bylo např. mé, když jsem místo fotil). Co je však zajímavější, že nenajdete na většině parkovišť jejich osazení odpadkovými koši a přilehlé okolní chodníky zůstaly v původní nevábné podobě. Zajímavá skutečnost ve vazbě na další předvolební slib odpady zdarma, který je rovněž plněn za cenu díry v rozpočtu města téměř 40 mil. Kč (nikoliv, jak město argumentuje jen 30 mil., protože tuto částku odpadové hospodářství stojí a město ji musí uhradit z jiných kapitol svého rozpočtu, a samozřejmě z daní občanů měst. Takže, co je vlastně ve městě zadarmo?). Na těch naposledy otevřených ve Wolkerově ulici za marketem Tesco nebo u Sportovky na Moskevské žádný koš nenajdete. Kam potom někteří odpadky odhazují, se můžete ve fotogalerii též přesvědčit – do nejbližšího okolí, když ne přímo na plochu parkoviště. Tak mě napadá otázka, zda se sliby mají opravdu takto plnit?