Skutečně zná Most?

16.06.2013 14:00

… aneb volná reportáž z prvého dílu seriálu besed s osobnostmi města Mostu organizovaných Městskou knihovnou Most pod názvem „Zná-Most“ – prvním zpovídaným byl primátor města Mostu Ing. Vlastimil Vozka

Nejen známá píseň od Janka Ledeckého nás vybízí, že „sliby se maj plnit nejen o Vánocích“. Hned po prvním dílu besedy pořádané Městskou knihovnou Most, resp. jejím zdatným a schopným ředitelem Tomášem Ondráškem, jsem slíbil, že v dohledné době vyjde ode mě článek. Čekal jsem, co o besedě právě proto, že šlo o první díl, a navíc s primátorem města, přinesou „zdarma“ vydávané a distribuované tiskoviny – měsíčníky Mostecké listy a Krušnohor. Zástupci jejich redakcí byli rovněž jako já přítomni. Jenže na jejich stránkách nic nevyšlo. Tak mi nezbývá, než se samotnému zhostit zprostředkování Vám pohledu jednoho z přímých účastníků.

Nejprve si dovolím pochválit opět dobrý počin ředitele MěK Most. Cyklus besed se známými osobnostmi Mostu, nebo snad i Mostecka, by mohl být dobrou příležitostí pro občany, aby poznali některé, které vnímají ze sdělovacích prostředků, z jejich tvorby a práce, prostě i z té, možná lidštější stránky. Evokuje to i název projektu „Zná-Most“. A to dle mého vnímání, čtu-li správně mezi řádky, hned ze tří pohledů. Beseda „se známou osobností“, jak tato „osobnost sama zná Most“ - třeba si po besedě na onu osobnost „opravíte pohled nebo si s ní dokonce uděláte známost“. Jak říkám, dobrý záměr a je třeba MěK Most napsat za jedna… (s hvězdičkou, až jak dopadnou další díly. Ten první z pohledu hlavního aktéra na příliš dobrou známku nebyl, ale o tom dále).

Přiznám se, že jsem váhal, zda na akci jít. Vím totiž, z vlastní zkušenosti, jak na dotazy primátor reaguje. Nakonec jsem šel. Konečně na posledních několik otázek položených ještě zastupitelem V. Balínem, mně primátor Vozka odpovědi dluží. Tak jsem chtěl některé zopakovat s nadějí, že se nyní odpovědí třeba dočkám. Jen pro PT čtenářovu informaci, jednalo se o odpovědi ze ZmM v lednu 2009 na dvě otázky – proč byl zastupitel a senátor V. Balín bez udání jakéhokoliv důvodu odvolán z Komise školství a kultury Rady města a kdo dal příkaz k odstranění billboardu na ochozu bl. 382 dokonce bez vědomí propagační agentury, které bylo umístění zaplaceno až do konce roku 2009? Na to proč jsem byl odvolán i jako nejlépe hodnocený a nejžádanější obřadník svatebních obřadů jsem se ani neptal. Odpověď jsem znal – závist schopností, kterých se některým nedostává, je strašlivá, a když mají tu moc, tak proč ji nevyužít, že? Další v pořadí mohla být konečně pravdivá odpověď na dotaz položený na ZmM v červnu 2010 při prodávání KD Repre, kdy jsem se zeptal, zda bylo provedeno ocenění nemovitosti a prodávaných pozemků a za jakou cenu, zda existuje nějaký znalecký posudek a kdo jej zpracoval. Rovněž jsem uvedl, že KSČM ve svém volebním programu měla mimo jiné i to, že se o některé objekty města takovéhoto charakteru a činnosti bude starat z pozice řádného hospodáře. Vznesl jsem námitku, že toto není ten správný přístup, a z hlediska volebního programu KSČM tento prodej nepodpořím, a že se nechci jako občan Mostu dožít stavu, že celé město bude vlastnit nějaký podnikatelský subjekt. Kouzelný byl tehdy současný uvolněně placený předseda Kontrolního výboru ZmM J. Kurcin, který okamžitě přispěchal s výzvou, aby nejen klub KSČM, ale všichni zastupitelé prodej podpořili. Byl jako vždy zajíkavě přesvědčivý, jsa zřejmě veden rukama a s-vědomím místních podnikatelských kmotrů B+Z+SBD. Nezeptal jsem se ani na to, zda se náhodou nebude krokem knihovny opět zabývat Rada města, jako to bylo v případě zahajování propagace knihovny prostřednictvím osobností Mostecka, kdy jsem se jako druhý v řadě, po gynekologovi a porodníku Marianu Kacerovském objevil na propagačním plakátu já. Ředitel MěK byl tehdy náměstkem pro kulturu J. Kurcinem a primátorem V. Vozkou donucen plakát sejmout, protože si údajně stěžovaly opoziční strany ODS a ČSSD, že jde o politickou propagaci (samozřejmě si nikdo nestěžoval, to jen bylo plněno „politicko-kmotrovské“ zadání na likvidaci senátora a zastupitele V. Balína). Prý lépe než Tonda by to nikdo nevymyslel! Na delší dobu pak musel ředitel MěK její činnost přestat tímto způsobem propagovat. Tyto otázky nakonec ode mě nepadly, protože složení necelé třicítky účastníků besedy, její atmosféra a průběh nebylo tím pravým místem. Tak příště…!

Ale k besedě. Její moderátoři ředitel T. Ondrášek a pracovnice MěK sl. J. Pavlíková se snažili od samého počátku, jak zdůraznili, „grilovat“. Jenže zkusili jste někdy grilovat řádně nepřipravené maso? Primátor se však samozřejmě bodře ohradil, že „grilovat“ je snad silné slovo, a tak se moc „negrilovalo“, i když některé otázky od obou moderátorů byly často tzv. na tělo. V úvodu byl primátor představen jako rodák z Plzeňska, kde spatřil světlo světa 20. 3. 1954, vystudoval „baňařinu“ a prošel přes řadu manažerských funkcí na dolech až do křesla primátora, které, jak pamětníci vědí, obsadil v roce 2006. resp. 2007 po nepříliš šťastné (ne)politické taškařici, násilným obsazováním kanceláře na magistrátu statutárního města Mostu. Ježíši, co já tehdy jako senátor slyšel za nepříjemné dotazy a názory od kolegů v senátu…! A začaly padat první konkrétní dotazy.

Hned onen první měl asi naladit pozitivnější atmosféru, a tak se první otázka týkala nedávného slavného vítězného tažení mosteckých házenkářek – byl jste v hale na házené? Dotazovaný se rozplýval nad tím, jak fandil, jak věřil v sílu Černých andělů, a jak byl potěšen, když se již před zahájením utkání zeptal, jestli bude moci jít až na plochu haly poblahopřát. A dostal odpověď, že se s tím počítá. Jak byl překvapen, že nakonec dostal i mistrovskou medaili za podporu od města a sponzorské dary. Dá ji údajně na čestné místo v kanceláři. Zajímavé, že ani slovo o dojmech z pískotu a bučení v hale při představování jeho osoby a osoby náměstkyně H. Jeníčkové, která, jako on, byla dekorována. Ale proč pravdou zatěžovat tak hezky se rozbíhající besedu, když viděl, že stejně asi nikdo z oněch necelých třiceti lidiček na házené zřejmě nebyl a nechodí na ni.

Odpověď na první dotaz byla jaksi obsáhlejší, a proto moderátor Ondráček nevtíravým způsobem primátora upozornil, že očekávají stručnější odpovědi, aby se vyšlo s časem.

V čem si libujete a co naopak nesnášíte? – zněl další dotaz.  „Mám rád dobrou pozitivní atmosféru, nesnáším přetvářku, lež, nečestné jednání,“ – polepšil se ve stručnosti primátor. Kdybych nevěděl a neznal, zajásal bych a přivítal dotyčného v klubu. Taky toto miluji. Jenže při znalosti toho, jak reagoval - nereagoval na dotazy na uvedených zastupitelstvech, jak reagoval na výhrady ředitelů škol vůči dnešní tajemnici magistrátu a tehdejší šéfce odboru školství a kultury (schůzka v jeho kanceláři v prosinci 2008, mimo jiné byli přítomni i ředitelé MěK a CVČ, druhý rovněž následně odvolán z funkce), tak jsem se otřásl nad odvahou, s níž odpověděl. Jenže, kdo z přítomných věděl, ví a zná?

I odpověď na třetí dotaz, které místo v Mostě má nejraději, byla „z mého klubu“, dle mého gusta. Nejraději má pan primátor pohled na město z hradu Hněvín. Jenže zase… Každý asi pro něco jiného. Já, na rozdíl od primátora, když, chci vidět mostecké pokroky nebo nedostatky, jdu se projít městem, sleduji „cvrkot“ v kontextu. Pan primátor využívá svého oblíbeného místa - pohled z hradu Hněvín - proto, aby onen pokrok viděl. Nedostatky z hradu lze asi vidět jen těžko.

A další dotaz - asi ten „grilovací“ – kouříte marihuanu? „Nikdy jsem to ani nezkoušel, bojuji proti legalizaci drog…,“ (asi mu uniklo, že je již legislativně částečně umožněno držení určitého množství drog z léčebných důvodů, pozn. autora). Leč „griluje“ se dále - kolik vypijete alkoholu, kolik kouříte cigaret? „Od 23 let nekouřím, alkohol mám rád, ale jen v malém množství, tak dvě sklenky vína týdně…,“ (tak nevím, zda se do této statistiky vejdou nebo jsou to jen ony dvě pravidelné sklenky růžového sektu ve VIP ve sportovní hale na házené před očima více než tisícovky diváků, pozn. autora). A „gril“ dále přitápí: co raději Plzeň nebo Kahan? „Mám rád pivo obecně…,“ (tak nejen víno se na kozlíku pije, pozn. autora)…), „fandím malým pivovarům.“

Co Vám říká Facebook? „Využívám moderní komunikační prostředky - PC. Internet, apod., ale vlastní profil na Facebooku nemám, ten je jen pro mladší a jsou tam takoví divní lidé…“ (že by primátor věděl nebo byl spíše informován, že já na Facebooku profil mám, a proto to břitké až dehonestující hodnocení lidí využívající tuto sociální síť?, pozn. autora).

A po malém odlehčení opět „tvrdě na tělo a grilovačka" – myslíte si, že existuje Bůh? „Jsem ateista, Bůh neexistuje…,“ pak se ale pan primátor zřejmě zamyslel a uvědomil si, že i mezi věřícími mohou být voliči „božského hnutí“ Severočeši.cz, potažmo. Sdružení Mostečané Mostu a poopravil se – „víra je však potřebná, je třeba v něco věřit…“ Moderátor se operativně chytá – „věříte v něco nahoře?“ „Třeba nahoře něco je, ale to je filosofický problém a některé věci, problémy jsou filosoficky neuchopitelné.“ Chtělo se mi zvolat, ježíšmarjá … Evidentně člověk s technickým vzděláním, ale i ten by s ohledem na své vzdělání mohl vědět, že právě filosofie jako jedna z mála, ne-li jako jediná věda, dokáže uchopovat většinu, ne-li všechny věci a problémy, prolíná v metodologii do řady jiných vědních oborů, a to nejen tzv. humanitních. Až chronicky je přeci známa její provázanost s matematikou.

A moderátoři zřejmě raději k realitě života – víte, co bylo 17. 11. 1989 za den? (Pátek šeptaly mé rty, pátek, pane primátore, pozn. autora). Rty pana primátora děly jako u některých dalších otázek – „Tak to jste mě zaskočili.“ Byl to pátek, pane primátore, napověděl T. Ondrášek. Primátor si dle svého vnímání neznalosti odpovědi okamžitě začal vylepšovat svou pošramocenou pověst – „Tak vida, pátek, to jsem byl hlavním inženýrem na dole Julius III v Kopistech…“ (bývalý náměstek DVÚZ Augustin Hrdina měl asi pravdu, že Vlastík Vozka byl „programově“ využíván pro postupné uzavírání a likvidaci dovytěžovaných šachet, pozn. autor). „My zde nic nevěděli, co v Praze vzniklo a co se tam děje.“ „Přesto myslím, že 17. listopad je velkým dnem,“ dodal primátor.

A opět „grilovačka" – na dole Julius III? Prý se dole chodí jen tak, bez oblečení?, – zněl zvědavý dotaz milé moderátorky J. Pavlíkové. „Na některých pracovištích ano, ale ne úplně, používají se tzv. pasenky, které chrání přirození před odlétajícími kousky uhlí, jinak se chodí po chodbách v modrákách. Já byl v technických pozicích, a tak jsem v modrákách chodil stále.“

Pak další otázky doslova pršely. „První máj nebo sv. Valentýna – nemám rád dovezené svátky, 1. máj slavíme stále, a kytičku nosím manželce každého 8. března na MDŽ.“ Kde budete bydlet v důchodu? „Stále v paneláku, a když na to bude i finančně, tak přes léto na chalupě po prarodičích v Nepomuku na Plzeňsku.“

Další dotaz byl z oblasti merita besedy „Zná-Most“ – kam vodíte v Mostě hosty? „To je složitá otázka, celé město snese kritiku (Chanov, stovky apod.), ale obraz Mostu dělají, žel, sdělovací prostředky v negativních barvách…“ – moderátor, ale k otázce, Most je prezentován špínou, smogem, střelbou u Nepraktaklubu, násilným obsazením kanceláře primátora, to sdělovací prostředky jen sdělují realitu – co tedy s touto negativní image uděláte? A primátor pokračoval v duchu první části odpovědi – „…vyrobit pořad do ČT by stálo moc peněz, dohodli jsme se, že budeme tuto negativní kritiku ignorovat a budeme informovat svými prostředky – Mostecké listy, Krušnohor.“

No řeknu Vám, slova hodna prvního muže statutárního města Mostu. Děláme to vše dobře, všichni nám jen škodí, a tak to, jak to dobře děláme, sdělíme svým občanům, aby to věděli vlastními prostředky, které sice jsou tištěny a vyráběny za jejich peníze, ale v podstatě jim je poskytujeme zdarma, v pravidelném měsíčním intervalu, a oni nás v nich dokonce i chválí.

A další „grilování“ – máte spoustu funkcí, mimo jiné i předsedáte protipovodňové komisi? Je zde vlastně co řešit? „Samozřejmě, to byste se divili, máme zde záplavové území v Rudolicích, u tzv. mlýna, kde protéká Bílina, pravidelně se scházíme a pracujeme…“ (slyšeli jste, že by se nějaká protipovodňová komise města aktivovala v poslední době nebo že by třeba vzala na sebe nějakou organizační aktivitu kolem pomoci ze strany města Mostu skutečně povodněmi postiženým oblastem, když již se pravidelně schází a pracují?, pozn. autor).   

A konečně dostala svou roli i přítomná primátorova manželka, první dáma města Mostu při dotazu - jaký jste řidič? „Dle toho koho vezu. Řídím již od svých 15 let (?!). Jezdím snad dobře.“ Zeptáme se manželky – jaký je manžel řidič? „Je dobrý řidič, jezdím s ním ráda, je na něj spolehnutí i v péči o rodinu…“ Poslední pokutu pan primátor dle svých slov platil před 30 lety v Praze za špatnou jízdu v pruzích.

Moderátor kontroval – dá se tedy říci, že jaký řidič rovná se takový člověk? Máte nějaké neřesti? „Vím, že jsem zbytečně nervózní a někdy musím odpustit páru… manželka zjemňuje –„ je dobrý a spolehlivý, má smysl pro rodinu…“

A „grilovaní“ dvojice odvádí běh děje jiným směrem – kdy jste šel naposledy po městě pěšky? „Moc věcí potřebuji stíhat, většinou se přemisťuji autem, a tak pěšky jen na procházky s manželkou, třeba do našeho zamilovaného parku za sportovní halou…“ Moderátor, ptám se proto, že pěšky je více vidět. A znáte tedy SPZ svého auta? Po chvilce váhání ji dal dohromady.

„Grilování“ se chýlí ke konci – pane primátore, připomněl moderátor, napsal jste, že mladí z Mostu odcházejí a orgány to musí řešit? Koho jste tím myslel, jste ve spoustě orgánů? „My to nemůžeme ovlivnit…“, pravil primátor, muž, který stojí v čele zřejmě jednoho z největších zaměstnavatelů na Mostecku (magistrát na 500 zaměstnanců?), organizace zřizované městem – (školy a další školská a kulturní zařízení, TS Most, MěP aj., pozn. autor). „Za vše je odpovědná vláda a jednotlivá ministerstva, kraj. Je třeba podporovat normální podnikatele a normální podnikání…“ (a to je zase co a kdo?, pozn. autor). Dluhy zde má i Czech invest směrem k průmyslovým zónám Joseph či krajské Triangl. Moderátor přitvrdil – a co mám říci synovi, jakou má zde na Mostecku perspektivu? Odpověď byla z ranku tzv. klasických – „Za nějaký čas budou volby, je třeba zvolit ty, co to chtějí řešit…,“ pak se dotazovaný vzpamatoval a vzpomněl si na naučené „odpovědní standardy“ – „Dát perspektivu těžbě uhlí, zavést obory s tzv. přidanou hodnotou, nové technologie….“ Tak myslím, že moderátorův syn se mnoho nedozvěděl.

Co byste doporučil turistům mířícím do Mostu? Otázka dotazovaným ohodnocena jako „špatná otázka“ a dle pokračující odpovědi primátora není Most místem klasického turistického ruchu, i když jej budeme dále zvelebovat, zbouráme nehezké budovy. Most je městem pro bydlení, ne pro turistiku… a pak se vzpamatoval, procitl, vzpomněl si a pokračoval – „Dá se je navigovat na hrad Hněvín, Hipodrom, golfový areál, autodrom, vzniká zde jezero, přesunutý děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie aj.“

A konečně se po hezké kulturní vložce zajištěné tanečním kroužkem děvčat z nedaleké ZUŠ Moskevská a po občerstvení (kdo si samozřejmě zakoupil) pivem Kahan se dostalo na dotazy přítomných občanů. Zahájil „netradičně, a tudíž zřejmě vůbec nepřipraveně“ dotaz redaktora časopisu Krušnohor P. Prokeše – jste 7 let ve funkci primátora, jaké byly Vaše představy a jaká následovala realita? Odpověď, narozdíl od těch předchozích, neměla v úvodu hodnocení dotazu, zda je překvapující, zda je dobrá nebo špatná, prostě vypadla rychle, bezprostředně, spontánně po zadání otázky – „Primátorský řetěz se mi zdál lehký, nyní vím, že je těžký, odpovídám a mám zodpovědnost…“ (to je rozdíl?, pozn. autor). „…I za lidi, které si jako manager nevyberu, nejde o podnik, všichni nemusejí mít stejné zájmy a potřeby…“ (ale to snad ani v podniku, pozn. autor) „Je třeba je sjednotit…“, (ale to snad i v podniku, pozn. autor), „přesto jsme uspěli zavedli jsme výběrová řízení na internet...“ A dál již ona známá, do nekonečna obehraná a často přeskakující deska. Další dotaz byl k projektu mini Most. V odpovědi opět dostala na frak vláda, jejíž konání neumožnilo realizaci projektu kolem jezera Most právě postavením makety Most – mini Most, arboreta, loděnice apod. Zřejmě jen tak mimoděk opomněl pan primátor jednání HSRM a její konkrétní usnesení, které se týkalo právě využití zkušeností z podobných projektů na německé straně ze stejně postižených lokalit, kde současně s projekty na zavodnění a s následným zavodňováním probíhala souběžně investiční výstavba infrastruktury a zázemí pro rekreaci a sport. A pan primátor je pokud se nic nezměnilo místopředsedou této rady. Pak následoval, po ódě chvály na mosteckou realitu dotaz šéfa Euroregionu Krušnohoří Bíny, co ještě v Mostě zlepšit?  „Slyšeli jsme, že je třeba udělat dost věcí kolem sportu, jenže je zde 10 let splátek úvěru na Sportovní halu Most, jsou zde další sporty jako kopaná, atletika, horolezecké stěny, pak dojde i na parky střed, Šibeník, pokračovat budeme v sochařských sympóziích atd.“…, na co si primátor vzpomněl.  

A nyní snad již PT čtenář chápe, proč nemohly padnout otázky z dřívějšího období nezodpovězené (výše popsané), např. kolem KD Repre, „šikany“ zastupitele a senátora, problémy v řízení škol a kultury aj.  Upozornil jsem nejdříve pana primátora na potřebu přehodnocení priorit, peníze jsou jedny a je dobré promyšleněji s nimi hospodařit, třeba park nad Sportovní halou mohl být opraven v rámci oněch 250 mil. Kč, kolik stála hala. Rovněž není příliš šťastné tvrdošíjně plnit sliby kolem parkovacích míst na úkor zeleně a dalších problémů. Zeptal jsem se, zda není ostudou města, že do knihovny teče střechou a zda se najdou peníze na její celkovou rekonstrukci dříve, než Rada města avizovala. Pan primátor si evidentně oddychl. Okamžitě argumentoval, že byly na opravu střechy uvolněny peníze a celkovou rekonstrukci knihovny hodlá Rada řešit i prostřednictvím projektů z EU. Doplnil jej ředitel knihovny, že v den konání besedy dorazili zástupci firmy, která bude opravu realizovat. Konečně další tři dotazy byly stejného charakteru vztahu města ke „své“ knihovně.

V dalších odpovědích na dotazy, jakoby z primátora opravdu cosi spadlo nebo spíše skočilo mu za krk. Byly v duchu tradičního funkcionářského „jájíčkování“ – již ne Rada, vedení města. Dále to bylo o tom – já bych chtěl, já bych potřeboval, já jsem souhlasil, s tím já jsem nesouhlasil, kdyby mě poslechli, kdybych já mohl…atd., atp.  Dozvěděli jsme se, že vizí primátora je dělat politiku bez podrazů a politiku orientovanou na občana. Chce, aby Most byl městem bez podrazů a vstřícné ke všem občanům. Z tohoto důvodu zřejmě nebudou v dohledné době finance na opravu např. parku nad sportovní halou Most. Snad jen nějakých 50 až 60 mil. Kč nejdříve na (to snazší a rychlejší z pohledu podnikatelů, pozn. autora) elektrické osvětlení a chodníky. Vodotrysky, tak ty tam nečekejte, ty tam již nebudou, voda je drahá, dodal primátor.

Pak primátor reagoval na jeden z posledních dotazů týkající se problémů kolem vlakového, a blahé paměti autobusového nádraží, který podala zde žijící starší občanka. Tak za tuto situaci město nemůže a údajně ani nemá nástroje na to, jak ji řešit. Ovšem primátor se bude snažit, bude chtít, např. i to co viděl kdesi v Maďarsku, že vodotrysk tryská z betonu bez nějakého bazénu, konstatoval, že nemáme často přátelský vztah s lidmi …(jak to souviselo s dotazem na problémy kolem nádraží, se neptejte, fakt nevím, pozn. autor)

Ještě, že si závěr besedy „vyhradil“ ředitel jako její moderátor – v Mostě je spousta věcí dobrých, podnětných, je zde však rovněž spousta toho, co lze změnit k lepšímu, začít však musíme každý u sebe.

Nevím jak Vy, PT čtenáři či účastníci besedy, ale já s tím souhlasím. Jen bych dodal – každý máme jiné možnosti, a zejména svou míru odpovědnosti, někteří dokonce delegovanou od nás, občanů prostřednictvím voleb. Já bych třeba jako občan více kontroloval zvolené, jak svou odpovědnost naplňují a jak hospodaří i s našimi společnými prostředky a majetkem. Musím říci, že jsem již začal (např. zítra jdu k výslechu v jedné mostecké kauze). 

Škoda, že se besedy nezúčastnilo více občanů, aby blíže poznali některé názory primátora svého města. Máte však šanci již 20. 6. 2013, kdy se od 18,00 hodin bude v MěK Most „grilovat“ bavič, moderátor, příležitostný zpěvák a imitátor Vladimír Hron (konečně kvalita zaručena, protože i vstupné šlo z „dvacky“ na primátora na 50,- Kč na baviče).