„Skolióza“ projektu páteřních škol Ústeckého kraje?

 

Tzv. projekt páteřních škol Ústeckého kraje vedený toliko peněžní filosofií, který by se měl spíše označovat, že „silní loktaři“ a „kamarádi kamarádů“ berou vše, dostal další oběť - SOŠ Meziboří. Bude od 1. července 2011 sloučena se SŠT Velebudice, se vše „požírajícím molochem“ krajského učňovského školství. Co na tom, že v minulém volebním období i díky aktivitám, které jsem pomáhal tehdejšímu vedení školy a rodičům žáků organizovat, se podařilo přijmout usnesení zabraňující takovému kroku. Domnívám se, že ani nyní nebyla respektována schválená kritéria projektu páteřních škol, nebylo respektováno hledisko kvality výuky na těchto dvou školách, nebylo respektováno stanovisko Zastupitelstva města Meziboří. Nikdo se asi příliš nezabýval myšlenkou vše obrátit, až když se nedaří realizovat "mološší" projekt" datovaný v předlistopadovém období v podobě mega učiliště ve Velebudicích s počtem žáků někde kolem 1200 a více, aby se tedy dala šance menším a dobře fungujícím školám a ve Velebudicích jít jinou pro finance kraje i kvalitu vzdělávání v učňovském školství Ústeckého kraje lepší a ve vztahu k regionu nejen Mostecka šetrnější cestou. Kde zůstaly zásady volebního programu např. KSČM, ale i jiných? Že by je prohospodařili za uvolněná a slušně placená místa na kraji? Pan ředitel „velebudického molocha“ se dočkal, jeho dlouhodobé společné úsilí s radním Koudou (ČSSD) a nyní zřejmě i Jakubcem (ČSSD), který mimochodem ještě nedávno zastával jiný názor na daný problém (ale je též od roku 2008 uvolněným a placeným radním kraje?!), bylo naplněno. Jaké to může mít pokračování? Že by se pod křídla molocha a páně Škrábala, mohla možná dostat i Střední průmyslová škola Most, která zahájila své působení v mých rodných Kopistech u Mostu v roce 1934 jako Státní průmyslová československá škola v Mostě se sídlem v Kopistech a její fungování nepřerušila ani nacistická okupace ČR, kdy byla na dobu 1938 až 1945 evakuována do Roudnice n. L.? Kdyby se měl tento případný scénář naplnit, co by na to asi řekla Kelišová z kultovního filmu Zdeňka Trošky? Zřejmě: „Pane faráři, jdu… zvracet.“ Myslím, že apel starosty města Meziboří Petra Červenky, aby Ústecký kraj pomohl v zastavení devastace města, je na místě. Ovšem je otázkou, zda bude verbální tlak stačit.