„Škola hrou“ se nesupluje

24.07.2015 16:58

Přijde mi, že by bylo vhodné, aby tato informace Školní výlety jsou pro učitele za trest. Hodiny si musí napracovat,[1] nezanikla a snad se jí věnovala taktéž pozornost v moři dalších zpráv. Přijde mi totiž tak nějak proti tzv. zdravému rozumu a nenacházím dostatečné odůvodnění proto, aby školní výlet, různé exkurze apod., které se realizují a měly by být vnímány jako součást výchovně-vzdělávacího procesu, že jejich výkon posléze učitelé mají suplovat. Myslím si totiž, že „Škola hrou“ spojená se jménem J. A. Komenského je stále dosti platný a výstižný přívlastek, pokud se žáci a konec konců i učitelé společně podílejí na procesu, jehož výsledkem je vedle individuálního také společenský přínos v podobě vzdělaného a na základech pro další život stojícího člověka.

 Ze zkušeností školní docházky svého syna soudím, že jakožto žák prvního stupně si vedle učení pořád (naštěstí) rád hraje. A i když speciálně jeho třída nijak – aspoň myslím – nenadužívá forem ani obsahu vyměřených na aktivity typu např. školního výletu, vycházek dalších poznávacích forem, a syn opravdu nosí domů oznámení o jejich uskutečnění, a co je důležité – upozorňuje na ně a chce se jich účastnit. Kromě specifického školního záměru takových akcí, jde podle mého soudu o získání také určitých nových sociálních zkušeností a dovedností. Mj. např., že je dítě při delším pobytu „odkázáno“ také na sebe, bez rodičovského dozoru „v patách“, což na jedné straně klade nároky na formy účasti pedagogů, na druhé straně i dítě samotné může přimět k rozvinutí svých vědomostních a sociálních schopností.

Nechci se jakkoli vměšovat do kompetencí osob odpovědných za dodržování zákonů spojených s fungováním školy a školního prostředí vůbec, dodržováním pravidel atd., aby byla zajištěna kvalita vzdělávacího procesu. Jen se jako rodič přimlouvám za to, aby ne vše, co světí naši politici napříč politickým spektrem, bylo přijímáno fatálně a bez možných změn – v tomto případě k lepšímu, pokud pedagogové dokáží i těmito aktivity děti zaujmout a zase o něco posunout jejich znalosti a dovednosti.

Ve světle současných tzv. velkých témat a místy často účelově bičované atmosféry veřejného zájmu o dění by neměly unikat pozornosti ani – na první pohled – detaily našeho všedního života.

Zároveň přemýšlím, zda při jednáních v poslanecké sněmovně a senátu někteří volení zákonodárci uvažují také o suplování svých vlastních a opakujících se absencí.

 


[1] Školní výlety jsou pro učitele za trest. Hodiny si musí napracovat. Idnes.cz [online]. Dostupné: https://praha.idnes.cz/ucitele-si-musi-vylety-s-detmi-napracovat-fgb-/praha-zpravy.aspx?c=A150514_2162091_praha-zpravy_bur [cit. 24. 7. 2015]