Sčítání a odčítání …

Sčítání a odčítání jsou jednoduché, základní početní úkony, které nás provázejí od první třídy základní koly, přesto s tím máme někteří celý život problémy. V řízení chodu dříve československého - dnes českého státu je či spíše byla první z početních operací (sčítání) významným nástrojem pro řízení společnosti, nastavování řady kritérií od těch nejzákladnějších statistik až třeba k charakterizování stavu životní úrovně občanů republiky. Konečně i základní charakteristika na webových stránkách ke sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (www.scitani.cz) tuto skutečnost naznačuje:

„Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání je připravováno na březen 2011 – rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011.
Důležitou součástí přípravy na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo zkušební sčítání, které proběhlo v dubnu 2010. Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb.o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta, s. p.“,

Letošní zkráceně „sčítání lidu“ má minimálně již po druhé významného a účinného pomocníka v podobě internetu a tzv. posledních vymožeností výpočetní techniky. Přesto je s podivem, že vypovídací hodnota, ať již písemně či elektronicky vyplňovaných sčítacích listů (lidu, domů, bytů) musí mít pro standardně využívané srovnávací řady statistických dat a údajů pramalou hodnotu. Tím, že dochází k dosti výrazné změně toho, co se prostřednictvím celé akce zjišťuje, nepochybně nelze v časových srovnávacích řadách, nějakém dalším porovnávání pokračovat. Např. údaje o vybavenosti domácností a dalších kvalitách bydlení jsou strohé a omezují se na zjišťování počtu místností, jejich plochu pod 8 m² a nad 8 m², zda má byt kuchyň, jaký je způsob energetického zajištění, zda má záchod a koupelnu. Jestli má byt lodžii, což je často jeden z ukazatelů poptávky po bydlení, se nesleduje. Prostě více dat a údajů ubylo, přibyl jistě dobrý údaj o vybavení počítačem a internetem. Většina údajů je tzv. dubluje, protože by měly být známy a vedeny na řadě institucí i v rámci současné státní správy a samosprávy.

Navíc jsem si osobně ověřil, že již existující evidence, s nimiž se, nebo by se mělo, resp. dalo standardně, pro různé operace a řídící procesy společnosti počítat, jsou zmatečně upravovány. Jsem majitelem bytu, který na kupní smlouvě a i v dalších evidencích u správce bytového domu a u samosprávy našeho společenství vlastníků má evidenční konkrétní číslo (řádově přes dvě desítky – ochrana osobních dat je nutná ☺), ale pro potřeby „sčítání lidu“, jak jsem si ověřil na příslušném info emailu, mu bylo přiděleno číslo jiné (v řádu jednotek). Omlouvám se, nikoliv přiděleno, ale přesné znění odpovědi info centra zní – „pro statistické potřeby byla vygenerována čísla, která nemusí odpovídat skutečnému očíslování bytů“. 

Tak a jsme u podstaty problému, který by šlo charakterizovat a samozřejmě doložit i dalšími argumenty do otázky: co nového, podstatného a pro řízení chodu státu či samosprávu obcí a měst nezbytného má přinést sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011? Na již zmíněných webových stránkách (www.scitani.cz) se máte šanci velice strukturovaně dozvědět, proč takto sčítat. Nic proti, asi se opravdu nedá jinak, o čemž mám však vážné pochyby, některé údaje jinak zjistit, např. z evidence obyvatel, by radní měli vědět, kolik bude třeba míst v MŠ, protože děti od 3 do 6 (7) let jsou zde vedeni. Leč údaje ze sčítání např. v roce 2001 udávají tuto věkovou strukturu ve skupinách 0 – 4, 5 – 14, tedy pro řízení této oblasti předškolní výchovy nevyhovující.

Podobně značně nepochopitelné je pro mě využití údajů u sčítání osob, kde otázky kolem zaměstnanosti, nezaměstnanosti, dojíždění či nedojíždění za prací se mi jeví spíše jako kostrbaté zjišťování pro dlouhodobý argument – za prací nejsou stále Češi ochotni jezdit a tím si za nezaměstnanost řada z nich může sama. Zřejmě sledování dojížďky-nedojížďky do školy u žáků a studentů má vedle úbytku jejich počtu dodat i argumenty pro rušení základních a středních škol. Že např. v řadě obcí a měst byla spousta škol mateřských již zrušena a dnes se jich nedostává, to sčítání nepostihuje a nikoho to asi nezajímá.

Přes všechny tyto rozporuplné otázky jsem dotazník poctivě a přesně vyplnil a odevzdal. Jednak jsem sčítání a odčítání též jako žák základní školy absolvoval. Také, abych naplnil svou tradiční občanskou disciplinovanost a rovněž abych se nevystavil případnému postihu za „sabotáž“ celé této co deset let se opakující sčítací kampaně lidu, domů a bytů. Jen se nemohu ubránit dojmu, že tímto sčítáním se mi opět cosi z mého též tradičního optimismu odečetlo.