SČ OMMO 2. července 2011

 

Ze zasedání SČ OMMO, 2. 7. 2011

 

 • na řádném zasedání SČ OMMO byly schváleny personální změny ve vedení politického hnutí Vedení polit. hnutí OMMO
 • změny v Organizačním řádu OMMO
 • projednalo a schválilo šest pilířů politického ideového programu OMMO, a to v následující koncepci:
 • Občan a politika,
 • Občan v lidsko-právním rozměru,
 • Občan v ekonomicko-sociálním rozměru,
 • Občan ve vzdělanostním rozměru,
 • Občan v ekonomicko-ekologickém a sociálním rozměru,
 • Občan v rodině a společnosti.
 • program bude postupně dopracován na základě připomínek do finální podoby tak, aby dal celkový rámec ideového a politického směřování OMMO
 • záměr účasti OMMO v krajských a senátních volbách
 • Ideově - politický program OMMO