Šátky (muslimské) a česká mentalita

28.08.2014 18:19

„Šabatová rozhodla…,“ zní éterem. Jo, a česká povaha, dává o sobě znát – a prý, fuj! Popravdě řečeno, myslím, že Šabatová nerozhodla, jen připomněla národům naším vlastní neuralgii. Je tu zase ono klasické (nedávné, nejen) „stalinské schéma“: vnitřní nepřítel nespí, buďme ve střehu…! Takto totiž lze všechny ostatní problémy smésti jednou ranou – šátky pryč! Je to legrační, léty internacionalistické výchovy se nám to vše nějak boří. A možná křičí nejvíc ti, co šátkům dříve sloužili téměř věrně.

Resp. můžeme skvěle konkurovat „lepénovcům“ ve Francii. Hurá! U nás máme příčinu běd všech – přeci Romy, že?!

Ale vážně. Copak že nám to, přesvědčeným Čechům, paní ombudsmanka dělá? Chce nás obrat o naše češství? Nikoliv, jen sdělila, že pokud přijmeme zástupce jiné kultury, jiné ideologie, není schéma přijetí předem dané, ale utváří se, min. respektuje na kulturní úrovni, k níž jsme snad staletími přeci jen mohli dojít.

Ano, pokud by nositelé „jinakosti“ vytvářeli podmínky pro destrukci konstrukce soudržnosti, pak je na místě být obezřetnými. V opačném případě můžeme posloužit snad jen vlastní hlouposti. Paní Šabatová, sloužíte destrukci? Já si myslím, že nikoliv. Sama jste možná překvapena, jak se nám ti někteří v Česku vybarvují…

Osobně mě nejvíce baví výroky páně Škromachovy. Ty jsou skutečně na Facebooku tou nejvyšší, cílenou směrodatností. A že pan Křeček, zdá se býti nespokojen? Chápu, i on mohl být na postu paní Šabatové…

A dál? Např. připomenu „šátko-bojovníkům“ následující citaci ze zákona ČR, tedy Listiny základních práv a svobod:

Obecná ustanovení

Článek 1
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Článek 2
(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.
(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.
(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

 

Článek 3
(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení…. Atd.

 

Pánové, dámy, občané bojující proti šátkům, prosím, važte význam základních zákonů vlastní země, a konec konců, ukažme, že jsme tou kulturní entitou, co má ještě co nabídnout, a to samozřejmě předpokládá respekt k vlastním zákonům a hodnotám, jež je spoluvytvářejí.

Ano, je to podaná ruka. Bojíme-li se o ní tolik, pak „barbar“ v nás má stále zelenou.