Šátek, burka – snad jen ještě drobné poznámky

29.08.2014 17:20

Vyjadřuji-li se na těchto stránkách k tématu postoje ombudsmanky Šabatové, pak s vědomím, že tato dáma nic nepřikazuje, vyjadřuje se v duchu, jež jí přísluší vzhledem k funkci a významu, jež z ní vyplývá. Ombdusmanka paní Šabatová si vysloužila přitroublé reakce typu: „…paní Šabatová, pokud považujete islám za víru a srovnáváte ho s křesťanstvím, nechte si udělat nějaký zásah do mozku. Je jedno jaký, tam už to žádnou škodu nenapáchá," vzkazuje předseda strany Republika Chaloupka.[1] Panu Chaloupkovi lze jistě jen popřát, že konečně našel své stranické působiště. Zda také názorovou platformu pro sdílení podobných názorů, jež tímto předložil…? No, doufám, že ne většinově. S tím doporučením o „zásahu do mozku“ znám z historie pár příslušníků jisté ideologie zvané nacismus. A že jsme i v končinách zemí českých a moravských s nimi měli co dočinění, že?! Prosím, držme své emoce a „rozdováděnou“ ideologii „odezdikezdismu“ raději na uzdě. Zkusme se opravdu chovat jako příslušníci národa, kteří, majíce svou velmi bohatou, různorodou minulost, včetně jejích bolestivých konotací, se přeci jen léty poučili a stále jsou ještě ochotni se učit. Že tomu tak nemusí být na individuální úrovni, a to ani té páně Chaloupkově, nemusí udivovat, ale nemělo by jít příkladem. Doufejme také, že i pan prezident Zeman, jenž užil výraz pro ty, co nosí šátek, za jejich „znevýhodnění“, tedy ve smyslu „znevýhodnění žen“[2], měl na mysli především jejich osobní pohodlí vzhledem k části oděvu, který by pro některé z nás mohl při letních teplotách představovat až zdravotní zátěž. A že pan prezident nedává jen rádoby lidově-líbivé přitakání všem těm „zásahům do mozku“…?  Snad se také pan prezident rozpomene, že na počátku volebního prezidentského klání chtěl tuhle společnost sjednocovat.

Taktéž nepodezírám pana europoslance Polčáka, jenž se údajně ombudsmanky Šabatové zastal a vysloužil si taktéž označení o možném „zásahu do mozku“ ze sklonu k „levicovým receptům“, jak se vyjádřil pan P. Fiala, toho času předseda ODS. Strany, jíž lze jen a jen popřát, aby se konečně ideově našla, třeba právě v duchu některých, dle mého soudu velmi dobrých politologických úvah právě ještě nikoliv předsedy ODS, ale ve své době politologa P. Fialy. Bylo by to možná nemalé části nejen „pravicové“ společnosti ku prospěchu.

Neodpustím si ale ještě jednu poznámku, zřejmě o bezbřehosti a plytkosti, byť místy dosti urážlivé ze strany některých politiků směrem k postojům ombudsmanky Šabatové. Lze z nich mj. také vyčíst, jak se dnešní česká politická scéna tzv. ideově hledá a stále má co dělat s oněmi běsy, které v sobě nepřekonala ani s odstupem 25 let po listopadu 1989. Je na tom dokonce tak, že se k některým opětovně vrací, zejména těch ohledně svobody projevu, náboženské a ideové orientace atd. Na druhé straně si ale říkám: má-li s tím česká společnost opětovně problémy – a to s „jinakostí“, názory, vírou a náboženskými symboly – divme se pak mladé generací, třeba právě té ve věku 25 let, že se tzv. hledá a tápe přitom. Osobně se nedivím, ač můj věk je již poněkud za horizontem. Přesto mě místy překvapuje, co těmto mladým vlastně chceme radit, máme-li problémy s vlastní vyspělostí, o níž tvrdíme, že by ji tahle generace měla následovat. Začněme se prosím aspoň někteří, pro jistotu, ptát: kam že by jí to měli ti mladí následovat? A začněme na sobě pracovat – třeba začít číst o své vlastní, možná ne tak dávné historii.

/v souvislostech... Šátky (muslimské) a česká mentalita/


[1] Učňová, M. Ombudsmanka by si měla dát operovat mozek. Politici opět kritizují Šabatovou. In Eurozprávy.cz. [online]. Dostupné: https://domaci.eurozpravy.cz/politika/101125-ombudsmanka-by-si-mela-dat-operovat-mozek-politici-opet-kritizuji-sabatovou/  [cit. 29. 8. 2014]

[2] Zeman: Šátkem to začíná, burkou končí. In čt 24 [online] Dostupné: https://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/284450-zeman-satkem-to-zacina-burkou-konci/ [cit. 29. 8. 2014]