S V. Bělohradským o "oligarchizaci společnosti"

V příloze Práva Salon ze 4. 11. 2010 se píše: "Oligarchie vynesená k ekonom. moci různými vlnami privatizace hrozí prolomit hradby ekonom. moci a podřídit si veřejný prostor (nákupem médií), polit. strany (výběrovým financováním), stát (podrýváním autority jeho zaměstnanců a škrty) i kulturu (dalšími škrty)."

Myslím, že nejenom filozof Bělohradský by došel k podobným závěrům, kdyby sledoval vývoj v ČR v průběhu řekněme 20 let. A že jistě - řečeno s jistou dávkou banality - nebylo a není vše špatné! Jenže tzv. svěcení oligarchií probíhá zleva doprava... Vzhůru a dolů, a tak... Tyhle "oligarchie" dokonce přerůstají své vlastní ideologie. Dokonce i ta o "falešném vědomí" se stává jejich a pro ně "nejvyšší pravdou". A zmatek davů narůstá..., stejně jako cena, kterou stojí tohle zadržování.