S lidmi pro sebe?

Léto končí, zvolna přichází podzim a jeden z nejkrásnějších měsíců v roce – září se chýlí ke konci.

Jak rychle čas ukrajuje dny, tak rychle se blíží doba, která bude rozhodující pro příští čtyři roky života našeho města. Ano, jsou to komunální volby. Pro naše město a přilehlé obce i volby senátní.

Město se neuvěřitelně rychle zaplňuje různými plakáty jednotlivých stran a hnutí, která chtějí získat rozhodující počty hlasů. Číslo 6 je na každém sloupu, připravuje se pompézní kolo štěstí a na nás občanech je, abychom rozhodli, kdo bude pro nás všechny tím „nejlepším“. Kampaň skrze rozdávání aut, notebooků a kol mi připadá tak trochu jako „uplácení v přímém přenosu“ a mínění o nás, voličích, že jsme většina jen „jednoduchými a manipulovatelnými ovcemi“. Vždyť kým a čím je zaštítěna tahle šaráda? Bohatými podnikateli, kteří rozdávají miliony… Nezávidím jim. Škoda, že se nikdo neptá po původu jejich peněz! Myslím, že nejsem sama, kdo je touto formou znechucen. Vždyť je to oficiálně podporovaná „korupce a podplácení“. Promiňte, srovnávat tohle s gulášem nebo pivem mi přijde přihlouplé a stádní.

Jiné strany vymýšlejí slogany, nad jejichž smyslem zůstává rozum stát. Jak mám rozumět heslu „Pracovat se musí vyplácet“. Znamená to snad, že město má spoustu volných pracovních míst, ale protože jsou špatně placená, lidé raději žebrají o sociální podporu? Když člověk dovrší věku 50 let, poctivě pracoval, do důchodu je ještě dost daleko, přijde o práci třeba z důvodu snižování počtu pracovníků nebo krachu firmy, musí být po přečtení tohoto sloganu na mrtvici. Těžko se práce shání tam, kde jsou milióny na rozdávání aut a kol jednou za čtyři roky, a ne na společné projekty, jak řešit nezaměstnanost.

Velmi zajímavá jsou i hesla dalších kandidátů do senátu. Jeden politik na nás hledí s nastaveným uchem a říká, že nám naslouchá. To je sice hezké, ale co dál je schopen a ochoten pro obyčejné lidi udělat? Co pro širokou veřejnost udělal v uplynulých letech? Nejde mu náhodou jen o dobrou pozici?

Největší bombou je ovšem politik, kandidát na senátora s heslem „Kde není stát, musíme být my!“, „Jsem tu pro Vás“. To je tedy opravdu pecka! Člověk, který se uchází o post do Senátu Parlamentu České republiky, tedy jedné z nejvyšších státních institucí má poněkud neadekvátní vnímání reality. Ale tomu se snad už ani nedivím. Je jedním z vrcholných politiků politické strany, která se nezříká vůbec ničeho. Ani obírání obyčejných členů strany, kteří právě díky jednání a chování vedení na okrese Most, podporované nejvyššími orgány, své členství v ní ukončili. Ne, nejedná se o nějaké přeběhlíky či skokany. Jsou to lidé, kteří odešli po 37 až 53 letech obětavé a nezištné práce pro tuto stranu. Současné praktiky jsou jim cizí, uplácení, podrazy, vyhrožování je proti jejich přesvědčení. Ano, zanikla malá, ale ještě slušně fungující ZO a měla u OV uloženy své našetřené peníze, z členských příspěvků. Nebylo to mnoho! Něco přes 5 000,- Kč. Byli to většinou důchodci, kteří řádně odváděli 70 % příspěvků na chod strany a zbývajících 30 % patřících ZO si uložili na účet u OV. Po zrušení organizace, všichni ze strany vystoupili z výše uvedených důvodů, přesto jim vyplacení těchto peněz bylo odmítnuto.

Usnesení z poslední schůze této organizace je k dispozici na OV, ÚV i v deníku Haló noviny. Členové jednomyslně schválili, že každý obdrží malý dárek jako ocenění a poděkování za dlouholetou práci a zbývající část bude věnována dětskému domovu v Mostě. Nikdo toto usnesení, ani nejvyšší orgán – tedy ÚV, nevzal na vědomí. Ptáte se proč? No asi proto, že tato strana zřejmě potřebovala zaplatit básníka, který vymýšlel slogan pro kandidáta na senátora. Těch pěti tisíc je škoda, protože toto heslo nestojí ani za zlámanou grešli.

Planých slibů a populistických hesel bylo už dost. Starejme se o občany, mluvme s nimi nejenom v době předvolební, ale i v průběhu dalších 4 let. Jejich zájmy a potřeby by konečně mohly být povýšeny nad zájmy vlastní a těch, co jen rádi tahají za nitky. Ukazovat prstem na druhé netřeba, zvláště s ohledem na stav vlastních řad. Snažme se o to, aby i v dnešní hektické době zůstal člověk čestným, poctivým a slušným. Prosím, řiďme se heslem „ejhle člověk!“, myslím, že to je důležité.