Rudý Lom v černém suknu, aneb příběh o skutečných lhářích

29.02.2012 22:36

Nejen několik posledních volebních období, ale dokonce i za tzv. první republiky se o Lomu na Mostecku mluvilo jako o „rudém Lomu“. Měl totiž tuto tradiční barvu, která v pohádkách vyjadřovala radost propůjčovanou díky volebním úspěchům komunistické strany. Jistě si i ti s krátkou pamětí pamatují, jak Severočeši.cz hlásali ve své volební kampani, že je třeba s rudou barvou v Lomu skoncovat a že to jejich lídr v sukních dokáže. Byla to vlastně jediná hmatatelná nabídka, protože vlastní volební program nestál ani za zlámanou grešli. Konečně jako každý populismus a na něm postavené sliby občanům, aby nakonec přinášely profit jen svým autorům a nositelům. V tomto případě z hnutí Severočeši.cz. Přesto se díky své agresivní kampani, v níž se neštítil manžel lídryně strhávat plakáty volebních konkurentů, údajně zastrašovat protikandidáty či nasazovat na jiné kandidátky tzv. bílé koně.

Žel, tyto praktiky po volbách neskončily, a byť Severočeši.cz získali jen 4 mandáty z 21, ovládli svými praktikami vedení města a „nerudá“ starostka úspěšně zabalila město Lom, spolu se svým manželem, za pomoci ODS, VV a žel účinné pomoci, kdysi „rudého“ starosty Nétka, do černého hávu. A to prosím za žádná „lomská humna“ nemusel přiletět drak. Dle toho, co se v Lomu děje, jaké praktiky zde převládly, se však dá soudit, že docela dost „draků“ sídlí v duších a myslích současných lomských vládců. 

Na lednovém jednání Zastupitelstva města Lom dění vyvrcholilo jakýmsi bezprecedentním policejním výslechem, obžalobou a odsouzením zároveň pana M. Dancsa (zastupitel za OMMO), který na šlendrián v Lomu upozorňuje (detaily na www.balin.cz  - Demokracie v hávu Made in Severočeši.cz, 7. 1. 2012). Tehda opoziční zastupitelé mlčeli, i když na nich bylo vidět, že se jim chování starostky pranic nelíbí. Dohodli se zřejmě, že vše napraví při dalším jednání zastupitelstva. Konalo se v pondělí 27. 2. 2012 a jejich „mluvčí“, zastupitelka za KSČM paní Hanzlíková požádala starostku Schwarzovou (S.cz) a místostarostu Baráka (ODS), aby se za své chování vůči M. Dancsovi omluvili. Když se jmenovaní vyjádřili, že se lháři Dancsovi (což byl nejslušnější výraz, protože pak následovalo i hrubší výrazivo) neomluví, opustili opoziční zastupitelé jednání. Ne však všichni! Samozřejmě zůstal bývalý starosta, zastupitel a současný předseda kontrolního výboru Ing. J. Nétek (KSČM). Nereagoval ani na verbální a mimické výzvy manžela jedné ze zastupitelek za KSČM. Přesto, ale bylo jednání ohroženo, protože chyběl nemocný zastupitel za S.cz pan Mařík. Zděšení z neusnášeníschopnosti bylo jen kratičké. Sálem zazněla otázka starostky směrem ke svému manželovi, zda již je Tomáš zde (myšlen Tomáš Mařík, kterého v úvodu paní starostka pro nemoc omlouvala, protože je do 29. 2. 2012 v nemocenském stavu bez vycházek). Když ji manžel, ředitel Městské policie Most Schwarz ujistil, že ano, viditelně se jí ulevilo. Konečně sama po chvíli zjistila, že si zastupitel Mařík sundává svršky, aby za cenu svého zdraví porušil „protestní nemocenskou“, protože mu údajně jako zaměstnanci města byla před týdnem dána výpověď z pracovního poměru…Co měl slíbeno za záchranu jednání, informovaný zdroj nevěděl. Jenže úleva trvala jen chvíli, protože se zvedla zastupitelka za VV paní Hrušková s tím, což následně obšírně vysvětlovala v diskusi, že na posledním jednání nebyla a ze zápisu se zhrozila, co se na něm dělo. Protože se jí jednání paní starostky a místostarosty dle zápisu nelíbilo a hodnotila je jako velice nedemokratické a arogantní, hodlala kolegy z opozice v požadované omluvě podpořit, a tedy odejít s nimi. To by ale zase jeden hlas chyběl. I vyrazil k zastupitelce Hruškové místostarosta Barák (ODS), aby ji přemluvil, nebo spíše v jejím rozhodnutí zlomil. To se mu asi po desetiminutovém promlouvání podařilo a jednání mohlo pokračovat.

No, pokračovat - nejdříve následovala exhibice a rétorická populistická ekvilibristika. Hlavní slovo měl, jak sám o sobě hovoří „lomská náplava“ - radní Schwarz, manžel starostky. Opět jako vždy, protože o ničem jiném jeho vystoupení nebývají, se vlámal do přízně tzv. „lomáků“ – lomských občanů, kterých chodí cca do deseti a z poloviny jsou „vládními roztleskávači“. Plameně hovořil o tom, jak jej lomští občané navštěvují na jeho mosteckém pracovišti a stěžují si právě na ty, co z jednání odešli, jak ho opozice pomlouvá a jaké fámy sama šíří, např. prý, že paní Hrušková má dělat ředitelku ZŠ a MŠ Lom, stejně jako to má údajně být bývalý starosta Nétek, který, když prosákl záměr zaměstnat jej jako ředitele na nově zřízených TS Lom, dostal místo učitele na ZŠ a MŠ v Lomu (údajně učí matematiku u sedmáků??!!) atd. Schwarz dále hřímal, jak byl Lom více než 14 let drancován a využíván k osobnímu prospěchu předchozích vládních garnitur, tedy komunistů a sociálních demokratů, jak se na úkor města obohacovali atd. Kousek od něj seděl bývalý starosta Lomu „komunista“ Nétek a… civěl a mlčel a jistil potřebný jedenáctý hlas, tolik potřebný pro další jednání. Schwarz jej dokonce několikrát oslovil a žádal potvrzení svých slov, zejména tehdy, když spílal těm, co údajně nechtějí pro občany pracovat a z jednání odešli. „Vidíte“, hřímal zajíkavě, „děláme to dobře i bývalý starosta to ví, a proto zde s námi zůstal, podporují nás tedy i komunisté…“ Zdatně mu sekundovala manželka a starostka v jedné osobě, která hovořila o trestních podáních na Policii ČR, že se nic z toho, co bylo jejich předmětem a panem Dancsem iniciováno nepotvrdilo. „Pan Dancso je lhář prolhaný a já se mu nikdy nebudu omlouvat“ volala do sálu.

Ptejme se tedy paní starostky, zda je lež, že se vynaložily statisíce na rekonstrukci kavárny, a ta byla následně pronajata jejich neúspěšné spolukandidátce za S.cz za jednu korunu? Je lež, že lokality Bomba a Oprám byly nejdříve pronajaty neexistujícímu subjektu za cenu, která ani nebyla v návrhu smlouvy (představovalo ji několik teček) a přesto byl návrh Radou schválen? Nepodala jste paní starostko, trestní oznámení na černý odběr z lampy veřejného osvětlení pronájemcem v téže lokalitě až na upozornění zastupitele Dancsa, který kontrolní úlohu města vlastně suploval? Není pravda, že kontrola věcí, na něž zastupitel Dancso upozorňoval, byla provázena následnými revokacemi těchto skutečností radou města, aby se vytvářel dojem, že se vlastně nic, ale vůbec nic nestalo? Není pravda, že automobil levně zakoupený městem byl od jednoho z pronajímatelů uvedených vodních ploch, což je vskutku jen velmi málo podivné? A navíc, dodnes tento automobil není označen jako služební vozidlo znakem města? Není pravdou, že vodní lokality pronajímáte jako kavárnu, která je mimochodem zavřená, za jednu korunu a přitom jste zřejmě na pondělním zastupitelstvu schválili nákup dalších pozemků v této lokalitě, abyste je zřejmě mohli opět za tuto korunu pronajmout stejnému či jinému spřátelenému subjektu? Je toho ještě více, paní starostko, co byste Vy označila jako lži a výmysly opozičních zastupitelů. Jenže fakta jsou fakta a je věcí svědomí i profesionální cti, že mostecká Policie ČR je možná stejného ražení jako „lomští černí rytíři“ a z jasných a doložených faktů a důkazů zatím dokázala činit prapodivné, resp. opačné nebo spíše žádné závěry. Apropós, jak to bylo s okresní hygienou? Na tu pozor! Čistota půl zdraví…. Vy jste si vybrali spíš druhou část pokračování tohoto sloganu.

Přiznám se, pak jsem ten myšlenkový, populistický slovní průjem rodiny Schwarzových již nevydržel a z jednání též odešel za opozičními zastupiteli, abych jim vysekl poklonu za odvahu a prokázanou jednotu, z níž se některým koaličním partnerů S.cz, ODS a VV evidentně chtělo na velkou stranu. Takže jsem již jen z přísálí slyšel, že o slovo požádal pan bývalý starosta „komunista“ Nétek, aby zřejmě potvrdil slova „lomského černého lapky“ a udržel si jeho, resp. jejich přízeň.

A tak, milé děti, pro dnešek končí příběh O rudém Lomu v černém suknu, aneb příběh o skutečných lhářích.

(Podotýkám, že celé věci, kterou popisuji, jsem byl účasten.)