Rozjímaní nad pravdami, které „nemám příliš ráda“…

                        Opravdu nejsem příliš nadšena, když zpětně zjišťuji, že to, před čím jsem varovala při plnění svého mandátu zastupitele kraje a města, je tu a začíná žít svým vlastním, reálným životem. Bohužel musím opět konstatovat, že jsem měla pravdu, když jsem říkala, že ostravská KSČM opouští podstatu a základy tzv. levicové politiky a začíná provádět politiku pravicovou.

V televizním rozhovoru k hlasování na říjnovém jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy říkal lídr klubu zastupitelů za KSČM JUDr. Babka, že oni (rozuměj zástupci za KSČM v tomto občany zvoleném a jim se zodpovídajícím sboru) nesouhlasili s prodejem 66 % akcií Výrobny tramvají dceřiné společnosti Dopravního podniku Ostrava jen proto, že materiál byl NEDOSTATEČNĚ PŘIPRAVEN!!!
Proč takovéto kroky naši zástupci v samosprávě a snad ještě členové KSČM neodmítají a nejsou proti? Co to tam vyvádějí? Jaká příprava by to měla být? Takovéto a další otázky nyní dostávám od celé řady svých pacientů, kteří mě znají a vědí, jaká stanoviska a postoje jsem zastávala já a jaké bych zastávala i nyní. Určitě bych nešla „na ruku“ tomuto tzv. „hlavnímu proudu prapodivných podnikatelských snah“ na vlastnictví města.  Ano, lidé se mě ptají a velice často si odpovídají i sami. Např. na poslední otázku – jaká že by měla být ta, pro pana Babku již dostatečná příprava pro město výhledově zřejmě nevýhodného materiálu (?), jsem slyšela „samoodpověď“ dotyčného pacienta - že by přímo "dělostřelecká" s nadívanými střelami mířícími do těch správných kapes? Vždyť je zde reálné nebezpečí, pokračoval dotyčný pacient, že většinový vlastník akcií výrobu tramvají v Ostravě zruší a další spousta lidí zůstane bez práce. Skutečná levicová strana by měla být zásadně proti prodeji většinového podílu, kterým v podstatě dále oklešťuje vlastnická práva města a vliv na nejen tvorbu a udržení pracovních míst. I to je, soudruzi, nevíte-li to, jeden z atributů Vaší odpovědnosti v zastupitelských funkcích, k níž jste se zavázali a na níž jste žádali hlasy od občanů města Ostravy. KSČM přeci nemá ve volebním programu likvidaci pracovních míst. Nikdo přece nemůže, a po řadě nedobrých zkušeností ani nechce, věřit řečem, že město Ostrava svým menšinovým podílem 34 % by bylo schopno zabránit zrušení výroby. Stejně tak jako občané nemůžou věřit tomu, že Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje může soukromému subjektu, kterému pronajalo či spíše darovalo nemocnici v Novém Jičíně, diktovat obsah, rozsah a úroveň jeho činnosti, tzn. rozsah a kvalitu poskytované zdravotní péče. A pronájem nemocnice je přece také „dílo“ zastupitelů kraje za KSČM.

Nyní lze s obavami očekávat, že podobný osud může postihnout některé další nemocnice v kraji a hlavně nejsou nereálné obavy, že to postihne ostravskou Městskou nemocnici na Fifejdách. Může se někdo divit, že jsem skutečně ráda, že již nejsem členkou KSČM? Vždyť bych se musela za toto nelevicové jednání stydět. A věřte, že mě snad z jakési setrvačnosti stejně ruměnec tváře dost silně pokrývá……