Rozhodne se o přímé volbě prezidenta?

Ano, tvrdíte se to. Tvrdí to naposledy např. ministr Jiří Pospíšil v Partii na Primě 13. 2. 2011. O přímé volbě se hovoří již velmi dlouho. Často se více naznačuje, než řeší. Nyní je prý její prohlasování nejblíže. Uvidíme. Realistická úvaha mi říká, že je možné její uvážené přijetí a že nebude znamenat jakési zavedení "prezidentského systému", jak se ozývají některé nesouhlasné reakce. To vše lze předem vyjednat a dohodnout. Změny v ústavě jsou možné. Ani ústava není "zákon pro zákon", ale také výklad určitého stavu vývoje společnosti.

Co je velmi pravděpodobné, že to volební investice o něco prodraží. Zkušenost z voleb do senátu naznačuje asi jak. Další "kola štěstí" a "new age" zřejmě mohou přijít s vlastním kandidátem nebo kandidátkou a "chapadélka tak budou muset utužit ještě o něco více boj slov proti korupci". Možné až pravděpodobné je, že v případě schválení přímé volby a neúspěchu kandidatury do senátu na Kladně, bude opět jedním z kandidátů, kandidátek v přímé prezidenstké volbě paní Jana Bobošíková. I když proč nezkusit štěstí i kdyby kandidatura na Kladně dopadla, že?

Úskalí přímé volby jsou tedy s velkou pravděpodobností opět rostoucí finance a vliv ne vždy průhledných finančních lobby, která se budou angažovat. Může vzrůst aktivita větších politických stran, které budou chtít posílit svou pozici o "hlasy lidu" volící jejich kandidáta. Může to být ale šance i pro ty menší, že se aspoň rozumnější budou snažit najít skutečně charismatickou osobnost, která bude ochotna chodit za občany do ulic měst a obcí a komunikovat s nimi naprosto otevřeně o stavu a vývoji země, tedy nikoliv pouze skrze emisary v hotelu "savoy". Bude to šance i pro to, aby tato osobnost nebyla jen úzce stranicky spjatá s daným politickým a ideologickým uskupením, které ji předem zaváže k proslovům, které sice potěší členskou základnu, ale většině neřeknou nic, než jen zvýrazní důvody, proč se neúčastnit dalšího podobného divadla.

Až budou slyšet hlasy o "amerikanizaci politické scény", není zcela jasné, co to v reálu znamená s ohledem na vývoj znamená. Tedy - řečeno ideologickými ústy autorů těchto slov - to bude o tom, že pro ně je tahle show (a show je vlastně každá větší otevřená sešlost čítající více než jednoho, dva účastníky, kteří se na tom např. předem nedomluvili) nedostupná především pro absenci vlastní nabídky a neochoty pro změnu cokoliv učinit.

Pravomoce prezidenta by neměly překročit fakt, že politická rovnováha sil účastnících se na vývoji společnosti je žádoucí a že budoucí hlava státu bude ještě na jeho čele a že se to všechno nepopere a neskončí nekulturní fraškou v ulicích, popř. v parlamentních lavicích. A o tom bychom se mohli poučit např. v sousedních zemích Evropy, kde tato volba se také zaváděla a zemi to k záníku nepřivedlo.

V neposlední řadě jde také o to, že by se občané měli chtít více zajímat o to, koho volit, když šance takto volit bude. I oni totiž mohou mít svého kandidáta.