Role „přeběhlíka“ v dějinách Mostu

17.09.2015 22:02

Pokud by bylo nejasností o tom, o čem že to je řeč, pak jen dodám, přestože v Mostě padla koalice Severočeši Most – KSČM – ANO, a protože 2 je méně než 3, vládne i nadále její zbytek KSČM – ANO. Ono totiž nejen v životě, ale i v politice, která něco a někoho (to) stojí, může „méně znamenat více“. Tzn., dělíte-li podíl na moci mezi dva, když už nemůžete na jednoho, ale to snad by už ani nebyla řeč o dělení, velikost rozděleného je o to větší, oč menší je počet zúčastněných dělitelů. A jistě nejen v Mostě praxe více než známá. Úvah, které mohou cloumat občanem, cože ta šaráda ve vedení mosteckého magistrátu znamená, kdo si začal a – nedej bože – měl by skončit, je jistě nemálo. Netrapme se jimi pro tuto chvíli. Nezáleží už skoro na tom - vzhledem k výsledku, proč např. článek „Skandál v Mostě. Nečekaně se rozpadla vládnoucí koalice Severočeši, ANO, KSČM“
(Zdroj: https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/skandal-v-moste-necekane-se-rozpadla-vladnouci-koalice-severocesi-ano-kscm-20150910.html) uvádí foto, kde si téměř „neohroženě“ podávají ruce dva hlavní protagonisté – Jiří Novák, (KSČM) a Jiří Zelenka, (Severočeši Most), co spolu sice nikdy nekamarádili, ale peníze a moc je natolik spojily, že ani matka strana KSČM nemohla zastínit barvu toho jednoho na úkor druhého. Navíc - ono to mostecké prostředí se po roce 1989 vyvíjelo tak nějak „blahodárně“ pro tento typ lidí. Oni se sice mohou nenávidět, ale pocit moci a „ovládat druhé“ milují nade vše. To ještě není diagnóza. O tom někdy později.

Ale k těm, resp. k tomu přeběhlíkovi. Ono totiž jisté učení – říkejme mu třeba historický materialismus – co z dílny svých klasiků pojednává mj. o roli osobnosti v dějinách a často velmi dobře popisuje vztah osobností a mas v celé historii, usvědčuje dnes stále častěji své údajné „ideologické“ zastánce. Mnohému přitom jistě vděčíme také těm autorům, kteří - jako byl např. Gustav Le Bon - pojednávají o davech a jejich neřestech, stejně jako o elitách, co čekají, až se dav unaví a ztratí tak nějak smysl co dál a ony pak po jeho ramenech šplhají vzhůru. Zda je přitom „přeběhlík“ tím, kdo spustil v Mostě pád jeho koalice…? No, to bychom nedocenili roli osobnosti v dějinách a přecenili přeběhlíky. Ale že mohl být tento pověstným „kamínkem“, s nímž se hroutí mozaika a obraz se stává méně čitelným nejen pro masy, ale i elity mají co dělat, aby to ustály, může být. Snad jen „poučený“ a „naučený“ týdeník Homér připustil v jedné větě na své stránce z 18. 9. 2015: Živě diskutovali i zastupitelé napříč spektrem a v závěru zasedání ještě oznámila Hana Aulická Jírovcová, že klub KSČM přijal do svých řad nového člena, zastupitele Adolfa Sigmunda.“ Ten totiž opustil právě Severočechy Most, stejně jako předtím opustil ČSSD, za níž kandidoval v roce 2006, aby v r. 2010 startoval zase pro změnu „v dresu“ za TOP 09, přičemž v roce 2014 už „trhal pásku“ (ne nadlouho) za Severočechy Most. Nakonec skončil v klubu KSČM. Myslím, že tento, možná méně jímavý signál, svědčí o tom, jaké kulisy se před pádem mostecké koalice barvily, a platí ozkoušené Kdo chvíli stál, již stojí opodál…“ (to je myslím od J. Nerudy, ale pro mosteckou praxi to není zase tak důležité, platí se třeba cash). A spíš je to ta výjimka, co potvrzuje pravidlo. Jen mi z té hry stále ční to poselství o „černém vzadu“, co celé tohle mostecké menu objednal. A ti, kdo se 17. 9. 2015 na radě města (ač byla původně zrušena) údajně zabývali „prací pro občany“, nemuseli mít ani zdaleka ono poslední menu strávené.[1]

 


[1] V Mostě se nečekaně sešla městská rada, jejíž schůze byla původně zrušena. Deník.cz [online]
Dostupné: https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/v-moste-se-necekane-sesla-mestska-rada-jejiz-schuze-byla-puvodne-zrusena-20150917.html
[cit. 17. 9. 2015]