Rok po obecních volbách v lomském zastupitelstvu

01.11.2015 19:06

/pohledem opozičního zastupitele/

 

Od voleb do obecních a městských zastupitelstev, které se konaly na podzim roku 2014, uplynul jeden rok. To je dost dlouhá doba na to, abych se minimálně zamyslel nad tím, zdali opravdu všichni kandidující plní své sliby, se kterými do voleb šli, samozřejmě včetně mě.

 

Vezmu li to chronologicky, tzn. od počátku volebního klání, které jsem osobně vnímal negativně, téměř jako frašku, kdy se jednotliví kandidáti předháněli v téměř nereálných slibech. Volební programy některých politických subjektů byly na první pohled takřka „dokonalé“. Snad pro všechny všechno, a hlavně zdarma. Je třeba si však uvědomit, že to ono „zdarma“ je jen marketingový tah, na který bohužel dnešní společnost slyší. Možná bychom byli úspěšnější, kdybychom ve volebním programu více slibovali?

 

Na chodu našeho města se podílím již třetí volební období a vážím si důvěry voličů, jejichž hlasy jsem dostal jako kandidující za hnutí Občané městu, město občanům (OMMO), a to opakovaně. Dovolím si uvést, že kandidujících subjektů bylo dost a obhájit toto místo bylo o dost složitější. Složité hlavně proto, že jsem byl v Lomu občanům vedením města předhazován jako zastupitel „rebel“, věčný kritik, který údajně vše bojkotoval a pro město nic neudělal… Pravdou je, že jistě nejen já, ale i oji kritici znají hned několik bodů, kdy jsem byl velmi kritický, a to hlavně k vedení města a vládnoucí koalici. Především proto, že jsem se nemohl ztotožnit s rozprodáváním, či nevýhodnými pronájmy městského majetku za pouhou jednu korunu. Stejně jako několik set tisíc korun promrhaných při vybudování lomské kavárny, která je dosud zavřená aj. A snad jen poznámku: k čemu bych byl jako zástupce občanů platný, kdybych se bál říci svůj názor? Tzn. i kritizovat, svou kritiku dokázal odůvodnit a prosazoval také program subjektů, za nějž jsem kandidoval – tedy hnutí Občané městu, město občanům (OMMO).

 

Roční fungování zastupitelstva našeho města hodnotím s velkým zklamáním. Vedení města se chová velmi autoritativně. Důkazem toho je, že ani jeden opozičních zastupitelů nezasedá v žádné komisi, což považuji za nešťastné. I přes to, že jsme na zastupitelstvu města navrhovali, že bychom se jako opoziční zastupitelé chtěli podílet na práci v komisích, a to i bez nároku na finanční odměnu. Dalším faktem je, že vládnoucí koalice dělá vše proto, aby co nejvíce ztížila podmínky především opozičním zastupitelům. Např. nemáme možnost publikovat své názory v měsíčníku Lomská radnice, a to již další volební období. Jednání zastupitelstev se konají - na rozdíl od let minulých - již v ranních hodinách, a to je pro většinu z nás, včetně našich obyvatel, kteří se právě kvůli pracovním povinnostem nemohou jednání účastnit. Ptát se nejen po smyslu, ale i úmyslu takto nastavené svévole pár sebe vyvolených je možná na první pohled zbytečné. Bohužel odpovídá smutné realitě v Lomu.

 

Osobně bych si přál, aby se přístup vedení města změnil k lepšímu a aby si uvědomilo význam role politické opozice na komunální úrovni, která tu není jen pro zpestření a zábavu těch, co vládnou, ale zastupuje nemalou část lomských občanů.