Reakce polit. hnutí OMMO na (ne-) reakci paní doktorky Dernerové

08.02.2013 19:17

Vážení čtenáři,

rádi bychom Vás seznámili s odpovědí paní doktorky Dernerové, senátorky a zastupitelky na dopis, který jsme jí adresovali 7. 1. 2013 a týkal se politických praktik poněkud odlišných od názorů a zásad, jenž paní doktorka veřejně deklaruje a sdílí za to mediální pozornost, zřejmě i části veřejnosti.

Popravdě, jsme měli jistou pochybnost, že paní doktorka zareaguje a stalo se. Paní doktorka asi naznala, že mlčení je také odpověď. My, spolu s dalšími si můžeme myslet, že „kdo mlčí, souhlasí“. Přesto se nám po některých zkušenostech nechce věřit, že by paní doktorka byla té odvahy a jakkoli se vyjádřila k obsahu dopisu, který ukazuje na praktiky subjektů, za něž v případě svých tří veřejných funkcí kandidovala a byla zvolena – tedy Sdružení Mostečané Mostu a Severočeši.cz – protože se také říká a velmi často platí, že „Koho chleba jíš, toho píseň zpíváš“. Můžeme se mýlit, a rádi bychom v tomto případě, ale dění na Mostecku, na úrovni Ústeckého kraje (zejména na něj ukazují také ona povolební krajská vyjednávání - viz páně Rybovo vyjádření ve Zpravodaji SBD Krušnohor https://www.sbdkrusnohor.cz/, 12/2012), ale konec konců i na celostátní úrovni nás přesvědčuje, že nikoliv. A paní doktorka zřejmě tzv. bojuje s korupčními praktikami, je-li to mediálně a politicky výhodné. Zda také pro ni, ponecháme na laskavé úvaze Vás, čtenářů nebo jinak zainteresovaných v podobných záležitostech.

Pro celkový obrázek jen doplníme, že jsme o odpověď na uvedený obsah dopisu požádali paní doktorku také skrze internetové médium Parlamentní listy.cz, a to dotazem. Jedna z jejich redaktorek nám odpověděla v tom smyslu, že paní doktorka údajně „na dotaz odpovídat nebude, protože jde o problém lokálního charakteru.“ Závěr z tohoto přístupu si jistě uděláte.

Poučení, resp. potvrzení svých předpokladů jsme učinili vlastně pozitivní, neboť:

  1. paní doktorka nás nepřekvapila;
  2. potvrdila nám svůj přístup jako političky k problematice korupce v ČR a oč vlastně v tomto tzv. boji některým politikům jde. A šlo o naprosto konkrétní, popisované skutečnosti, dokonce představitelem vlastního subjektu, za nějž paní doktorka kandidovala;
  3. nabídla nám možnost srovnání, jak se její přístupy liší od dalších, podobně vystupujících politiků;
  4. dala nám vlastně za pravdu, jak změny, jimiž se podobné přístupy holedbají, jsou vlastně jen dalším pověstným hřebíkem do smutné „rakve“ - manipulace s občany, potenciálními voliči, a nezáleží na tom, zda na Mostecku, Ústecku či v ČR;

Podtrženo, sečteno: děkujeme, paní doktorko. Prostě politiků, kteří dokáží překročit stíny, nejen ty své, není mnoho, ba může jich být dokonce velmi málo. A neplatí tu ono psychiatrovo známé, že „Jenom hlupák setrvává na tom, co deklaroval.“, protože je dobré mít také na paměti, že ne vždy je třeba rozcházet (se) (s) prostředky a cíle (-i) a že i volič mívá paměť. A navíc peníze kupující si korupci – ať už na úrovni subjektů či jednotlivců -  jen za cenu stále se zvyšující jsou vlastně jen dalším pokračováním této korupce. Pak více než žádoucí je položit si otázku: co je to vlastně „boj s korupcí“ a kdo tu proti ní vlastně bojuje? A dodejme ještě: za kolik?

A na to nám paní doktorka svým přístupem odpověď minimálně naznačila.

Děkujeme.

 

Leoš Vaněk, předseda OMMO

Hana Svobodová, 1. místopředsedkyně OMMO

souvislosti ... Dopis MUDr. A. Dernerové, senátorce a zastupitelce