Rádio Jerevan opravuje chybná hlášení

 

RJ (od zvláštního zpravodaje N. Nílaba z Mostu) – v dnešních agenturních zprávách proběhla informace, která ukazuje na to, že nejen v odborářské jídelně „s jídlem roste chuť“. A byť tzv. generální stávka státních zaměstnanců skončila dle úhlu pohledu různě, nejčastěji však neúspěšně, byla vydána informace, že hornické odbory chystají stávku za prolomení limitů těžby hnědého uhlí. Jistě bohulibý počin pro udržení zaměstnanosti, případně vytvoření dalšího počtu nových pracovních míst v těžebních a na ně napojených podnikatelských subjektech a firmách. Jen velice nerada musí redakce Rádia Jerevan tuto informaci, vzešlou zřejmě z již nastupujícího předvánočního chaosu, dementovat či minimálně poopravit.

Do stávky se chystají nikoliv hornické odbory, ale naši čeští zákonodárci. Tentokráte v jednom šiku a nebývale svorně vyjdou o Štědrý den do ulic svých volebních obvodů poslanci a senátoři, kterým jen díky jejich otálení dojde ke zvýšení minimálně na dobu jednoho měsíce (ledna 2011) ke zvýšení jejich základního platu a na něj navazujících paušálních náhrad. Tímto „zařízeným“ opatřením se základní plat zákonodárce (bez různých příplatků za další funkce v PS či Senátu PČR) zvýší o 15 956,- Kč na 74 900,- Kč. Zákonodárci tak chtějí stávkovat za to, aby toto opatření zvyšující jejich existenční zabezpečení bylo trvalé, obsahovalo standardní valorizační doložku, která by byla odvozena od průměrné inflace a činila její trojnásobek.

RJ se domnívá, že tento krok by mohl dát našim zákonodárcům tolik potřebnou sociální jistotu pro jejich odpovědnou a náročnou práci. Myslíme si, že legislativní proces by si to zasloužil, stejně jako by „si zasloužili“ někteří naši zákonodárci. (NN)