Psychopati v politice? Že by…!

30.04.2013 21:55

Kdysi jsem (bylo to na jednání Zastupitelstva města Mostu 29. 1. 2007) v reakci na jednání a chování některých lidí v tehdejším Zastupitelstvu statutárního města Mostu vystoupil v diskusi a řekl v podstatě toto:

„Budu hovořit ke dvěma problémům, které se týkají činnosti Rady města Mostu. Musím udělat poznámku, že je škoda, že se jí týkají, protože tím pádem se nebezpečně týkají, zejména ten druhý, života všech občanů města. O co jde, resp. tehdy šlo:

ad 1) člen ZmM a senátor Balín, tedy já, byl odvolán z KŠaK Rady města

ad 2) z protilehlé budovy proti MmM (ochoz bl. 382) byl odstraněn jako jediný billboard, který jsme OV KSČM, a já osobně řádně zaplatili, nebyl přitom odstraněn firmou, s níž byla smlouva uzavřena a která jako jediná mohla odstranění, byť proti dikci smlouvy, provést, minimálně z toho důvodu, že jej tam zavěsila. Navíc dle smlouvy je billboard po vypršení termínu nájmu, který zněl na celý rok 2009, jejím majetkem a z právní kvalifikace jde o krádež.

Před vysvětlením detailů problému, musím poděkovat celé Radě, díky jejímu postupu jsem se vrátil k přečtení některých poučných literárních děl. Předně ke knize Ladislava Mňačka: Jak chutná moc. Ocituji z ní část rozhovoru Gity a Franka (str. 105) – „Řekni, co se to s námi všemi stalo? Byl bys někdy pomyslel na takové konce? Ne. To dělá ta moc, Gitko. Našla nás nepřipravené, neuměli jsme s ní zacházet, a dosud jsme se to nenaučili.“

Ovšem ještě více, poučnější je novější dílo autorů Františka Koukolíka a Jany Drtilové vydané nakl. Galen jako přepracované vydání v roce 2008 „Vzpoura deprivantů“, s podtitulem Nestvůry, nástroje, obrana, kde lze najít charakteristiku deprivantů v politice, veřejném životě obecně (str. 57 až 61), cituji: „Jsou zde rozlišovány dvě kategorie. Kriminální psychopati, což jsou násilníci, tzv. kriminálníci bez silnějšího sociálního ukotvení. Násilně se chovající psychopati jsou však jen nepatrným zlomkem celkového počtu psychopatů ve společnosti. Druhým a žel mnohem početně větší skupinou psychopatů jsou tzv. neúplní, subkriminální, sociálně úspěšní, sociálně přizpůsobení psychopati, které autoři nazývají deprivanty. Dle uvedených autorů jsou deprivanti lidé s podobnou, leč „neúplně“ vyvinutou osobností jako první typ, kteří však ve vězení končí jen málokdy. Naopak mohou být mocensky i majetkově, podle nejrozšířenějších obecně znávaných společenských měřítek, mimořádně úspěšní, přestože to jsou monstra ničící životy ohromného počtu lidí, zejména jsou-li činní na sociální „makroúrovni“, to znamená v mocenských a finančních špičkách“ - tolik uvedená kniha.

V podstatě mám nyní na Radu města dvě otázky:

  1. jaký byl důvod odvolání člena KŠaK V. Balína? V hodnocení práce komise za rok 2009, na jehož základě dle jejího usnesení Rada rozhodla, žádné takové doporučení nebylo, o odvolání nevěděl dle jejich vyjádření ani předseda komise pan J. Syrový, ani tajemnice komise Mgr. J. Boudová. Byla-li snad důvodem neúčast na 4 komisích z 10, pak se musím ptát, proč nebyli odvoláni např. ti, co měli neúčast na 5? Opominu navíc to, že z 50 % byla má neúčast způsobena přesouváním termínu či času konání komise. Nevím, zda jde o novou kvalitu politické kultury, kterou do Rady koaliční strany vnesly, ale připadá mi tragikomické někoho odvolávat asi z důvodu nekvalitní práce a jedním dechem psát dotyčnému děkovný dopis za jeho práci. Že napsat děkovný dopis je elementární slušnost? Já si pod pojmem elementární slušnost představuji, že se např. před takovým krokem s dotyčným alespoň promluví. Nehledě na to, že tento krok bych považoval, i v případě, že by se netýkal mě osobně a byl by proveden stejným způsobem, za naprosto neslušný. Zároveň bych chtěl poprosit pana předsedu Syrového, zda by nemohl pohovořit o aktivitě práce jednotlivých členů v komisi za jeho předsednictví. Osobně hodnotím své odvolání z mimo jiných pseudodůvodů jako jediný výsledek schůzky zástupců ředitelů ZŠ a některých dalších organizací zřizovaných statutárním městem Most s primátorem k otázkám komunikace a způsobu řízení organizací odborem školství a kultury, které jsem se zúčastnil a o které tak sugestivně a bez znalosti již poněkolikáté píše Týdeník Homér. Pane primátore, nepřipadá Vám takovéto rozhodnutí a následný děkovný dopis jako aktivita kocourkovských radních? (Poznámka pro nezasvěcené: pan Syrový byl později obsazen do funkce ředitele TS Most a dokonce kvůli jeho jen středoškolskému vzdělání byla upravena podmínka výběrového řízení z vysokoškolského vzdělání právě na to středoškolské…)

 

  1. kdo dal příkaz k sundání billboardu nad ochozem bloku 382, kdo jej odstraňoval, kde je uložen? A v odpovědi dejte pozor na to, že lhát se nemá. Myslím, že firma, v jejímž vlastnictví billboard dle smlouvy je, asi trestní oznámení na neznámého pachatele za krádež podávat nebude, protože by na místním trhu skončila. Já jim to i doporučil, aby se tak zachovali, protože ke mně byli tři roky slušnými podnikateli. Navíc jejich, vlastně jedinou ztrátou budou vrácené peníze OV KSČM, protože jí to hráči této prachšpatné a mizerné frašky určitě vynahradí jiným způsobem a jinými zakázkami. Apropós, co se komu nelíbilo či nelíbí na výchovném textu zmíněného billboardu: „Čisté město není zadarmo! Rozvoj a pořádek v něm jsou věcí nás všech!“ Mezi námi děvčaty, kdyby autoři těchto, pro nejen podnikatelské prostředí v Mostě velmi nebezpečného signálu, co vše lze, žel zatím beztrestně dělat, měli něco málo fištrónu v hlavě, tak by sundali i všechny ostatní reklamy, aby tolik nebilo do očí, proč takovou podlou krkolomnost vymysleli a realizovali, že to bylo jen a jen kvůli billboardu OV KSČM a senátora Balína. Od firmy, s níž jsem celou záležitost realizoval a jejíž majitel je celou záležitostí znechucen, mě soukromé šetření dovedlo až k náměstkyni primátora JUDr. H. Jeníčkové, která celou tuto nepravost až podlost iniciovala. A měla by to vysvětlit.

Pro toho, kdo by snad nechápal, nemohl či nechtěl z různých důvodů pochopit důvod a podstatu mého vystoupení. V obou případech, jak u mého odvolání z KŠaK Rady města, tak v bezprecedentním odstranění billboardu z ochozu bloku 382 jde o jediné: všem, kteří by snad chtěli „neposlouchat“ současnou exekutivní, vládnoucí koaliční garnituru a spřátelené podnikatelské kruhy, je dán jasný signál – „Podívejte se, co jsme dokázali bez jakýchkoliv následků (já dodávám zatím bez následků) provést se senátorem Balínem, tak si to zkuste a uvidíte, co provedeme s Vámi.“ Někteří, jak se všeobecně ví, již „viděli“. A jak naplnit poslední podtitul knihy Vzpoura deprivantů – obrana? Odvahu se dokázat takovýmto nepravostem postavit, trpělivě a soustavně je odhalovat, kritizovat, zveřejňovat, aby o nich občané věděli. No, a mít něco málo přes 1,5 roku trpělivost a zvolit napříč politickým spektrem skutečné osobnosti, které takové a podobné praktiky nedělají a jimž občané mohou snad bez obav dát důvěru.“ Tolik vystoupení na zasedání zastupitelstva.

Jistě nejen pod dojmem této své osobní zkušenosti jsem si se zájmem přečetl článek Jakuba Kalenského na portálu Česká pozice.cz pod názvem: „Jak je to s duševní chorobou Václava Klause?“ (pondělí 8. 4. 2013). Nedivte se pak názvu mého „zpětného zamyšlení“ a připomenutí si svých hodnocení z doby již před 6 lety. Myslím, že lékaři jsou občanům ČR dost dlužni… „Psychopatům“ se v politice prostě daří - na úkor rozumu a potřeb občanů. Musím však říci z dosavadního poznání, a nejen svého. Dobře nám tak!

v souvislostech: www.ceskapozice.cz/domov/politika/jak-je-s-dusevni-chorobou-vaclava-klause