Průvodní dopis mluvčího signatářů petice MŠ Most ze dne 16. 2. 2011

Vážení zastupitelé,
 
 jistě víte o tom, že díky dlouhodobě (několik let) neřešenému problému nedostatečných kapacit mateřských školek v Mostě ze strany mosteckého odboru školství (nikoli samotných školek, které jsou ve věci zcela nevinně) byla v roce 2010 založena petice za zvýšení kapacit MŠ a následně po jednání s městem i petice za odvolání vedoucí odboru školství (pí Boudové), která je za celou situaci plně zodpovědná. K dnešku lze říci, že zodpovědnost nese i pan Vozka, který si nedokázal své podřízené usměrnit a donutit k činnosti ve prospěch občanů, ačkoli o problému moc dobře ví.
Petici za odvolání pí Boudové podepsalo zhruba 75 občanů (písemně i elektronicky) a další desítky až stovky podpisů lze i po jejím odevzdání očekávat elektronicky po dalším zápisu do mateřských školek v Mostě, u kterého se předpokládá několik set nepřijatých dětí. Stejný problém bude díky dosavadní nečinnosti města Mostu i v roce 2012. Lehké snížení počtu dětí k zápisu lze očekávat až v roce 2013, otázkou je, zda snížení nebude jen dočasné. Silné populační ročníky budou procházet školkami minimálně 3-4 roky, čili celý problém nedostatečných kapacit MŠ bude v Mostě trvat minimálně do roku 2015/2016. Nelze tedy problém "nechat vyšumět a tvrdit, že už jen doznívá " tak, jak dosud činila pí Boudová i pan Vozka. S doložitelnými fakty rozhodně nekoresponduje podivný postoj vedení města, které tvrdilo 1. 12. v Mosteckých listech toto: "Jenže populační křivka, která byla na svém vrcholu, už zase klesá (viz graf na této stránce), a nová budova by tak nebyla po dostavbě využita." Městští "odborníci" na MŠ nejsou patrně v matematice příliš silní, křivka lehce klesla jen u porodnosti v roce 2010, což se navíc ve školkách projeví až za 3 roky. Následujících 5 let přetlaku poptávky po školkách nad jejich kapacitami v řádu několika set dětí ročně je pro námi placené úředníky a politiky k vyvinutí aktivity málo?
V listopadu 2010 jsem k problému i k této petici hovořil na zastupitelstvu města Mostu, a jen s ohledem na informace o zřizování nových míst (dnes víme, že míst staronových - tzv. "sardinkovacích") skrze OHES z úst paní Jeníčkové jsem petici nepředal s tím, že vyčkáme, zda se město konečně nezačne chovat jako všechna ostatní města v Ústeckém kraji, čili zodpovědně. Pak by i petice bývala ztratila svůj smysl a nebylo by třeba nikoho odvolávat.
Do konce ledna 2011 jsme od města, ani od jiných zdrojů nezaznamenali žádnou informaci o tom, že by pí Boudová začala problém řešit, navíc město mi zrušilo předem naplánovanou lednovou schůzku (p. Pitín) na téma školky a k věci se nijak nevyjadřuje (p. Vozka nereaguje ani na oficiální maily), čili úspěšně dělá mrtvého brouka. Město - konkrétně nejvyšší vedení za SMM , evidentně považuje slušnost občanů za jejich slabost a jedná dle toho. Tento stav musí skončit.
Proto jsme se s petičním výborem rozhodli ke dni 14. 2. 2011 petici za odvolání pí Boudové odevzdat na podatelnu města Most. Kopie petice bez podpisů (s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů) je přiložena v příloze tohoto mailu.
Podrobnosti ke zcela skandálnímu jednání vedení města za SMM (např. k diskusi o popravě mé osoby, předáno na státní zastupitelství) obdržíte v následujícím mailu.
Veškerá další komunikace s městem na téma školky bude díky odmítání schůzek ze strany vedení města vedena veřejně touto formou, ať všichni víte kdo a jakým způsobem vlastně "vede" město Most.

 

Pěkný den přeje

 

Tomáš Seidl, předseda petičního výboru