Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.: Označení "nepřizpůsobivý" považuji za velice problematické

30.05.2012 19:57
  • Prof. Jana Kellera jsme se zeptali, co smýšlí o označení "nepřizpůsobivý", které v poslední době slýcháme zejména z úst některých politiků, nejen jako mediální zkratku, ale jako velmi nebezpečně, přesto pro některé "lákavě" vyhlížející téma. Zejména v kontextu současné nedobré situace ve společnosti, evokující ono "staré známé", smutně (historicky) proslulé: kdo za to může!
  •   Pan profesor byl tak laskav a zaslal nám následující text:

Označení "nepřizpůsobivý" považuji za velice problametické. Používalo se v ekomomicky vyspělých zemích do 70. let 20. století pro označení těch, kdo se nedokázali adaptovat na společnost blahobytu a přežívali v bídě. Jejich existence na okraji společnosti byla považována za důsledek špatného rodinného prostředí a osobního selhání. Od 80. let se tento termín přestává používat, protože v důsledku změn na trhu práce (masová nezaměastnanost a šíření neplnohodnotných pracovních poměrů) se do problémů dostávají stále větší počty lidí. Například ve Francii se to týká již pětiny populace. Také u nás bude při pokračobvání současných trendů narůstat chudoba a bída celých kategorií osob. Označovat je za nepřizpůsobivé by znamenalo, svalovat na ně vinu za něco, co nemohou sami dost dobře ovlivnit.