Rozhovor: Proč píšeme zleva doprava?

12.10.2015 17:17

Protože jinak by věty začínaly tečkou.[1]

 

Na otázku: Co právě čtete?, jsme se zeptali H. Svobodové, 1. místopředsedkyně OMMO

Stručně…? Nejnovější knihu z dílny Umberta Eca Nulté číslo. Stejně jako on se zatím kloním spíše k „mozaice událostí a dění “, čili tomu, co je bližší spíše post-modernismu. Ta spousta příběhů, které nás baví, děsí…, obecně řečeno "dráždí naše buňky". Jak málo, moc nebo účinně ponechám k úvaze každého… Zatím proto nevidím prostor pro tzv. velké systémy, které by všechny ty mozaiky dokázaly seskládat pod jeden společný zájem, a hlavně - dokázaly nadchnout. Dokonce ani tím nejtriviálnějším, blíže nespecifikovaným lidským úsilím o „štěstí“. Nulté číslo považuji za velmi dobré čtení už proto, že se se znalostí problematiky věnuje novinářské obci, médiím, které jsou považovány za cosi jako „sedmou velmoc“. A Eco to vše ukazuje „zevnitř“, ve vztazích a jejich formování i deformování. Na konci je pak nějaký ten „příběh“, který se nabízí čtenáři a on z něj obvykle dělá příběhy další. Ten „svůj vlastní“ nevyjímaje.

 

A jaké je to čtení od Eca?

Osobně je pro mě Umberto Eco jedním z „favoritů“. Je to filozof (blíže sémiolog), čili čte, skládá znaky a jejich významy. A dokáže o tom všem velmi dobře psát. Jistě není jediným, ale vždy mě zatím dokázal oslovit. A co víc…, najdou se v něm odpovědi na některé problémy současného světa, ale i úvahy o naprosto všedních starostech a radostech lidí v různých sociálních rolích.

 

A co si vynutilo Vaši pozornost naprosto bezprostředně? Přeci jen Ecovi se těžko hledá konkurence…

Možná nemusí jít nutně o konkurenci… I když jisté srovnání absurdit by se jistě nabízelo. Ale byly to výsledky voleb v Bělorusku. Ne snad, že by prezident Lukašenko a běloruský režim bylo tím, co by ve mně vzbuzovalo nějakou přízeň. Ale spíš mi jde o následující vyjádření: „Volby v Bělorusku pravidelně provází nařčení z podvodů a manipulace s hlasy. „Po formální stránce je vše v pořádku, tedy voliči hlasují tajně, bez jakýchkoliv zásahů, bez ovlivňování,“ sdělila v neděli dopoledne česká poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová (KSČM), která sledovala hlasování v okolí Minsku.

Problém byl podle ní spíše v místních pravidlech umožňujících hlasovat ještě před termínem voleb. „Nejsme si zcela jisti, zda kontrola hlasů odevzdaných v předcházejících dnech bude dostatečná,“ řekla[2]. Což si lze vyložit jistě tak, že ani pozorovatelka z KSČM neshledává zdaleka Lukašenkovo „permanentní“ vítězství jednoznačným. V mozaice všech dalších informací může právě tato zaniknout, a možná, že z pohledu samotné pozorovatelky – pro ni samotnou – to tak bude lepší. Ale i toto víceznačné tvrzení dává tušit, že interpretace „běloruského příběhu“ zvaného volby není bez výhrad a je třeba jej sledovat v souvislostech. Tedy pracovat s onou „mozaikou příběhů“, které se nám nabízejí a které nejen čteme, ale především žijeme. Absurdity nevyjímaje.

 

Děkuji za zajímavé povídání /pro INFO OMMO zpracovala jč/


[1] ECO, U., Nulté číslo. Praha: Argo, 2015. 75 s. ISBN 978 – 80 – 257 – 1589 – 5.

[2] Prezidentem Běloruska bude znovu Lukašenko, získal 80 procent hlasů. Idnes.cz [online]. Dostupné: https://zpravy.idnes.cz/prezidentske-volby-v-belorusku-dn3-/zahranicni.aspx?c=A151011_101802_zahranicni_ert [cit. 12. 10. 2015]