Pro INFO OMMO: Nad jedním místostarostově „Zamyšlení…“

17.09.2013 19:22

Na posledním jednání Zastupitelstva města Lom jsem tentokrát nebyl přítomen, a také jsem byl řádně omluven. Podle informací se na něm kolegyně J. Hanzlíková obrátila na vedení města s dotazem: „Kolikže nám zbývá financí v tzv. rezervním fondu.?“ Odpovědi se ujal, místostarosta Pavel Barák a svou uveřejnil ji také v měsíčníku Lomská radnice, tzn. 1,5 mil. Kč. Pavel Barák se v měsíčníku (https://www.mesto-lom.cz/e_download.php?file=data/editor/151cs_26.pdf&original=Lomska+radnice+09-13.pdf) pozastavuje nad údajně jízlivým povzdechnutím zastupitelky Hanzlíkové… Není se čemu divit, když současná koalice převzala hospodaření našeho města s částkou převyšující 9 mil. Kč.

Osobně mě spíše zaráží, jak málo současné vládní garnituře v Lomu, aby věcná otázka na ní směřující byla důvodem propírání a řekl bych i zesměšňovaní tazatelky. A ani zdaleka nejde pouze o osobu paní zastupitelky. Je to tuž taková skoro běžná praxe ze strany lomské radnice. Proč? Třeba, aby si dotyčná osoba uvědomila, že příště má být zticha a vyvarovat se podobných „citlivých“ témat.

Místostarosta Pavel Barák v měsíčníku Lomská radnice zmiňuje výčet akcí, za kterými se zřejmě skrývá ona částka přibližně 7,5mil. Kč. Je hezké se pyšnit tímto výčtem akcí, ale také je třeba brát na zřetel i jiné rozpočtové akce, o kterých se už moc nezmiňuje. Ono také není důvod.

Pavel Barák např. zmiňuje:

 • zrekonstruovaná mateřská škola v Loučné
 • zateplení štítů na penzionech seniorů
 • pergola u penzionů seniorů
 • nová okna v základní škole
 • téměř tři kilometry rekonstruovaných chodníků
 • výměna veřejného osvětlení, kompletně na Nám. Republiky
 • nový povrch ulice u okálů na náměstí Republiky
 • kompletní vymalování Základní školy
 • rekonstrukce mateřské školy v Husově ulici
 • výstavba nového chodníku a osvětlení na PKH (od MŠ k „Anetce“)
 • rekonstrukce Havlíčkova náměstí
 •  rozmístění dětských herních prvků
 • svoz zeleného odpadu zdarma
 • nový chodník Vrchlického (od kapličky ke Stavební geologii)
 • rekonstrukce kanalizace v Hornické ulici

Pročpak však pan místostarosta neuvádí následující, také investiční akce typu (?):

 • v řádech statisíců do rekonstrukce vybudování Kavárny u Radnice, která je, jak jste si mohli všimnout převážně zavřená. Výhoda pro město? Nulová. Pronájem ze strany města byl za pouhou 1,- Kč.
 • dále pak nevýhodné pronájmy pozemků, také za pouhou 1,- Kč.
 • vybudování městských technických služeb, které také naše město něco stálo… A dle mého názoru tato akce byla zcela zbytečná. K ničemu mimořádnému to nepřispělo, pominu-li vytvoření tzv. účelových pracovních míst.
 • na konec za zmínku stojí i vydávání měsíčníku Lomská radnice, která pro naše město znamená výdaj cca 150 tis. Kč/rok. Otázkou je, pro koho vlastně tyto noviny jsou…? Opravdu jsou přínosem pro občany města Lomu? Nebo je to spíše reklama (permanentní volební procedura) pro starostku města Bc. Kateřinu Schwarzovou a místostarosty Pavla Baráka? Osobně bych si toto periodikum dokázal představit v elektronické podobě, vzhledem k finančním úsporám. A stačilo. Navíc názory opozice v Lomu v tomto periodiku nejsou vítány, jak jsem se sám několikrát přesvědčil, když jsem zaslal a nebyly otištěny po různých výmluvách.

A takto bych mohl pokračovat…  Ale možná se přeci jen i v Lomu dočkáme změn.

Komunální volby v roce 2014 se blíží a jako občané Lomu bychom neměli být déle lhostejní k podobným praktikám a politice současné vládní „rozpadlé“ koalice S.cz, ODS a VV.