Převzato z webu SZ: Společná kandidátka SZ a OMMO je na světě!

19.07.2014 15:47

30. 6. 2014

Jako Strana zelených budeme v Třeboni na podzim v komunálních volbách kandidovat s politickým hnutím OMMO (Občané městu, město občanům). Vytvoříme tak kandidátku s názvem: „Společně pro Třeboň“. Kromě patnácti kandidátů za SZ budeme mít i deset třeboňáků, kteří budou kandidovat za hnutí OMMO. S hnutím OMMO jsme ve názorové shodě na řízení města. Nedopustíme, aby strategický majetek města (zejména městské lázně, čistírna odpadních vod, Třeboňské lesy a rybníky, technické služby) provozoval a vlastnil někdo jiný než město samotné. Společnou vizí je tak i nadále město bohaté, finančně soběstačné s vlastním ekonomickým majetkem a také vlastní správou tohoto majetku, město kulturní, město zdraví, město transparentní a otevřené jeho občanům, neboť občan je nejvyšší autoritou, který rozhoduje o tom, jak se bude město i nadále vyvíjet a rozvíjet.

/zdroj: trebon.zeleni.cz/spolecna-kandidatka-sz-a-ommo-je-na-svete/