Předkládáme vám rozhovor s Bc. Marianem Dancsem pro Týdeník Mostecko z 31. 10. 2018