Přečetla jsem si...Wim Wenders

na www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/037-89974-298-10-44-906-20101025STO89950-2010-25-10-2010/default_cs.htm mě zaujal krátký rozhovor s něm. režisérem Wendersem (viz obr) . Za vše uvedu jeho odpověď na otázku:

  • Je překážkou jazyk?

    Jazyk je vždycky problém. Nerad o něm mluvím jako o problému, protože možnost točit filmy v různých jazycích považuji za výhodu. Jazyk je bohatstvím i handicapem evropského filmu, my ale musíme tento handicap vidět jako něco, co je nutné překonat... To nakonec znamená víc než to, že je to problém.

     

    Pokud by si někdo kladl také otázku, jak tohle souvisí s charakterem tohoto webu... Odpovím, že souvisí, možná více než by se dalo pouze na první pohled připustit. Znaky v našem životě hrají stále velmi významnou roli a z dob svých studií předmětu zvaného sémantika, pravda, později se můj zájem ubíral trošku specializovanějším směrem a v posledních několika letech se věnuji oboru, který se sémantikou také dosti souvisí (politologie),  mohu předchozí zkušenosti docela ocenit. Semiótika v kinematografii je docela zajímavým "vhledem" do útrob našeho vnímání a schopnosti vyjadřování. Mluvené slovo přitom nemusí stát nutně na prvním místě...

    Za všechny doporučuji známého italského filozofa Umberta Eca, např. Jméno růže, Foucaultovo kyvadlo, Poznámky na krabičkách od sirek...