Posuďte s námi, jak praxe zřizování placených funkcí na úrovni samosprávy funguje

18.06.2013 12:23
  • přinášíme Vám praktické doložení této praxe, podložené přímo vyjádřeními jednoho z hlavních aktérů ze subjektu, který ve statutárním městě Most vládne, tedy Sdružení Mostečané Mostu (SMM): "Proto jsme se dohodli tak, že ČSSD a ODS budou v radě a komunistům jsme nabídli funkce v kontrolní sféře včetně vytvoření placeného místa kontrolora.", říká v rozhovoru předseda F. Ryba.... celý text viz krusnohor-12-2012-podtr.JPG
  • zdroj: Krušnohor, 12/2012
  • tím placeným předsedou kontrolního výboru (což do té doby v mosteckých podmínkách nebylo placeným místem) na Magistrátu města Mostu (v textu vloženého obrázku poněkud slovníkem THP označený jako "kontrolor") je Jiří Kurcin (KSČM)
  • již dříve jsme nejen na tyto skutečnosti upozorňovali dopisem např. MUDr. A. Dernerovou, senátorku a zastupitelku za Severočechy.cz, potažmo Sdružení Mostečané Mostu ... Dopis MUDr. A. Dernerové, senátorce a zastupitelce
  • ta, jak známo, se charakterizuje jako "bojovnice s korupcí" a reakce se zprostředkovaně nesla v duchu, že jde o "lokální záležitost"
  • podobně je tomu třeba na úrovni dalších měst (viz např. znojemská radnice atd., včetně toho, že dotyčný je již hodně pokročilého věku - přes 70 let!) s těmito ryze účelovými praktikami, tedy zřizováním placených míst v rámci samospráv na různých úrovních. A jistě nejde tímto způsobem o jediné příklady.