Politické hnutí OMMO o své účasti v podzimních krajských a senátních volbách v r. 2016

04.06.2016 13:20

Jak jistě víte, letošní rok se řadí k tzv. volebnímu roku. Podzim 2016 bude ve znamení voleb do 13 krajských zastupitelstev a 27 volebních obvodů Senátu PČR.

Politické hnutí OMMO po jistý čas zvažovalo svou účas tv těchto volbách. K možnosti účastnit se voleb jsme vyvolali uvnitř hnutí debatu s tím, aby se členové a sympatizanti k tématu účasti nebo neúčasti v tom kterém typu voleb vyjádřili. Výsledek dopadl těsně v neprospěch účasti jak ve volbách krajských, tak senátních. Odůvodnění, které převážilo, bylo především o tom, že v tuto chvíli by se OMMO mělo soustředit na oblast prací v obcích a městech, v některých již má své zastoupení na komunální úrovni. Navíc nemůžeme finančně konkurovat miliónovým nákladům na kampaně, z nichž se stále více vytrácí "názor a hlas občana". Převažuje rostoucí nákladová stránka volebního klání a nabídka osobností, zejména do senátu, je spíše o tom, že tyto střídají pouze místa v některéze dvou komor parlamentu anebo ve vedeních krajů se u moci vymění pouze ti, co jinak do té doby spolupracovali či se podíleli na podivných praktikách s těmi, které po svém zvolení tak rádi kritizují.

A protože má náš "idealismus" také své meze, snažíme se proto v tuto chvíli dále úročit svůj volební zisk zejména z komunálních voleb v r. 2014. A v tomto smyslu usilovat o rozšíření své působnosti především na komunální úrovni, tzn. na úrovni obcí a měst v r. 2018.

Zvažovali jsme také vyjádření podpory příp. osobnostem na úrovni svého působení v některých senátních volebních obvodech. Jako celek, tedy politické hnutí OMMO, však takové prohlášení ke svým členům a sympatizantům závazně nevydáme a necháme na jejich uvážení, aby se rozhodli, zda a komu dají svůj hlas. Např. ve volebním obvodu Most - vzhledem k některým závažným skutečnostem - zcela jistě nepodpoříme stávající a opětovně kandidující senátorku MUDr. Alenu Dernerovou. Důvod je prostý - nedokázala naplnit skoro ani jeden ze svých předvolebních slibů. Zejména v deklarovaném "tažení" do boje proti korupci a klientelismu a nakonec skončila v řadách právě těch, kteří takové praktiky užívají. Nesplněný zůstal i příslib založení jakéhosi fondu, kam bude údajně dávat finance ze svých senátorských náhrad k řešení sociálních problémů regionu. Velice tristní byla i její účast na hlasováních při jednáních v senátu.

I přes tyto skutečnosti chceme své příznivce ujistit, že na politiku jako program nerezignujeme, jen nemůžeme a ani nechceme konkurovat těm, kteří její smysl opírají pouze o milióny a často bezobsažné proklamace a aktivity, přičemž o jejich obsahu se rozhodují dle momentálně pro ně výhodné situace a pozice. I nadále budeme v Mostě zatím bez zastupitelského mandátu sehrávat roli občanské opozice, a podobně jako v případě prodeje KD Repre, upozorňovat na nekalé praktiky současné místní exekutivy. A jestli dnes někdo jásá (a jsou to právě ti, kdo u prodeje KD Repre osobně, dokonce hlasováním jako zastupitelé anebo jako někteří zástupci "spolupracujících" médií asistovali), že "Repre je konečně naše (či jejich?)", pak nastavíme ono pověstné zrcadlo a budeme upozorňovat na nezbytnou míru sebereflexe, a především kontroly lidí pohybujících se tzv. ve veřejném prostoru a zastupující občany. 

Přejeme občanům, aby svou volbu dobře zvážili a zároveň i po ní sledovali kroky politiků, stran či hnutí, které volili, co se týká praktik a výsledků práce, nikoliv politických klišé a póz, které záhy zaujmou, jakmile jsou jako subjekty zvolení a mají na další volební období tzv. vystaráno.

S jistou skepsí však přitom nějaký čas sledujeme, že sami občané nejsou příliš ochotni ke změnám, které skýtají jistá rizika, nepohodlí, s nimiž by se museli střetávat a které jim v daný čas nedávájí údajně žádné osobní záruky. "Revoluce" změn však nespočívá v síle slov a gest, není bez určitého sebeobětování a osobních rizik, stejně jako bez individuálního nasazení, nýbrž spočívá v trpělivé a často velmi nevděčné a složité práci, která je také jedinou jistou devízou, která dává smysl občanově správě věcí veřejných.

Leoš Vaněk, v. r., předseda OMMO        

Hana Svobodová, v. r., 1. místopředsedkyně OMMO