Podvody a manipulace vládnou poslaneckou sněmovnou?

Poslankyně Drastichová podváděla s hlasovacími kartami svých kolegů. Takové a další titulky se staly zásadními v informacích z jednání PS PČR, na místo detailnějšího informování o podstatě projednávaných a schvalovaných vládních reformách, které mají šanci na několik desítek let výrazným, i když také negativním způsobem ovlivnit každodenní život občanů ČR.

Samozřejmě, že jednací řád a obecná pravidla parlamentních procedur a politické kultury zde nejsou k tomu, aby je nějaký poslanec porušoval. Nelze to omlouvat žádným způsobem, natož stylem, že šlo o nezkušenost. Nejde ani o první takovýto prohřešek, protože v minulosti se podobným způsobem takto prohřešili, a žel s podobnými trapnými výmluvami i poslanci z jiných politických stran. Dokonce se do takovýchto problémů dostala i poslankyně za KSČM Z. Rujbrová, právnička a bývalá soudkyně, když ji poslanci „nachytali“ tuším na neautentičnosti podpisů několika jejích kolegů pod návrhem na mimořádné svolání PS. 

Ani takovéto konstatování však nemůže omluvit takovéto pochybení zákonodárce. Dětské „paní učitelko, ale Pepíček mi tu bábovičku rozšlapal první…“, přeci nemůže být standardem v instituci, kde se rodí zákony.

Jenže česká politická scéna je prostě česká politická scéna. Než vyvodit nějaká konkrétní opatření k zamezení podobných excesů v budoucnosti, tak se celá kauza opět hodí ke skandalizaci politických protivníků a jejich vyzývání ke složení mandátů. Kolik jiných zásadnějších pochybení, řekl bych mnohem horších (i když jak a kdo by měl hodnotit míru a váhu takových excesů) nikoho „neeklovalo“. A proč taky? Vždyť šlo o kolegy ze stejných politických klubů, a to napříč politickým spektrem. Mají v tomto máslo na hlavě všichni, jak v ODS, ČSSD, KSČM, tak i ti, co kdysi v PS zasedali za KDU-ČSL či SZ.

Přitom by třeba stačilo dotyčnou hříšnici, poslankyni Drastichovou z VV, že když nechtěla, aby bylo hlasování znehodnoceno nesprávnými čísly o účasti, mohla, když tuto skutečnost zaregistrovala, požádat řídícího schůze, aby provedl odhlášení poslanců a požádal o nové zaregistrování pro hlasování. Tím by se přeci zasunuté hlasovací karty odhlásily, a kdyby kolegové osobně opět neprovedli zaevidování, žádná chybná a nepřesná čísla by hlasování neovlivnila. Podobně si myslím, že vedoucí funkcionáři PS předsedkyně Němcová (ODS) či místopředseda Zaorálek (ČSSD) než hlasitě pokřikovat a využívat pochybení poslankyně VV k politickým hrátkám, by se mohli zamyslet, jak novelizovat v tomto směru Jednací řád PS, aby takovéto „pokusy“ něco napravovat, neměly při jednání a hlasování šanci. Apropós, hlasovala poslankyně Drastichová za jmenované Johna a Bártu nebo nehlasovala? Nebo jak vůbec s kartami jinak manipulovala? Je to zdokumentováno nějakým záznamem nebo jde o JPP či dojem kolem sedících poslanců? Kdo to vůbec odhalil? Je prostě dost otázek v této „kauze“ a myslím, že by stálo zato trochu „zašvejkovat“ a zvolat: „Poslanci, neblázněte, vždyť jsou tady lidi!“ – víte to vůbec?