Podporujeme požadavky protestujících

22.04.2012 16:47

Politické hnutí "Občané městu, město občanům" (OMMO) podporuje následující požadavky protestujících:

  • odstoupení současné vládní koalice
  • konání předčasných voleb

Nedojde-li k naplnění těchto kroků, vidíme jako logické vyústění nesouhlasu konání generální stávky.

V žádném případě však nepodpoříme fyzické násilí a jakékoliv projevy extremismu.

Považujeme za důležité, aby ti, co se oprávněně dožadují svých sociálních, ekonomických práv vážili také politické vyústění svých kroků. Takovými mohou být pouze opatření, která povedou ke stabilizaci poměrů v zemi a k naplňování ústavního pořádku v této zemi.

Alternativou pak mohou být změny, které najdou podporu většiny a budou se opírat o respekt k lidským, sociálním, ekonomickým a kulturním právům, jichž dosáhly generace před námi, kdy došlo k pokroku a ke zlepšení kvality života lidí. 

Protesty ukazují občanskou sílu. Nyní by zástupci odborů, občanských iniciativ a hnutí, stejně jako opozičních subjektů měli zahájit konkrétní programový postup. Tzn. vytvoření jakéhosi programového minima příštích reformních kroků nezbytných pro zlepšení sociální a ekonomické situace v zemi.

Výkonný výbor OMMO