Podporujeme koncept "chytré město"...

začíná být aktuálnějším s blížícími se volbami do obcí a měst v roce 2018. Také hnutí OMMO se hodlá volebního klání v tomto roce účastnit. Koncept "chytré město" vidíme jako cestu, která by měla především nastavit individuální nároky v místech, kde se s pojmem "chytré město" pracuje nejen účelově, protože je třeba zaplnit listy nějakých místních novin či časopisu, ale kde se již určité přípravné kroky činí. Tento koncept totiž zohledňuje nejen prvky technologické a technické, ale také politické, sociální a kulturní. OMMO by se v rámci tohoto snažení chtělo ubírat přípravou určité programové agendy, která by navázala nejen na "ideologii" našeho hnutí směrem k občanům, ale oslovit a více zainteresovat občany na takovém snažení.

/hs, 29. 10. 2017/