Poděkování do Třeboně

 Jan Makovička

 Mgr. Petr Michal

OMMO děkuje panu Makovičkovi za práci v Zastupitelstvu města Třeboně a přeje mu vše dobré. Panu magistru Michalovi přejeme hodně zdaru v práci zastupitele pro Třeboň.