Plavání žáků ZŠ v Mostě již popáté

V pondělí 6. prosince 2010 na Mikuláše se konal již v pořadí 5. ročník plaveckých závodů, tentokráte nikoliv senátora, ale „O pohár OMMO“. Sešlo se na nich 62 žáků 4. a 5. ročníků ZŠ z osmi mosteckých škol, aby změřili své síly. Tradičně se plavecké závody konaly v bazénu Dětského domova v ul. K. H. Borovského v Mostě a i letos se na jeho organizaci podílela Plavecká škola Most pod vedením Mgr. A. Hrona, Dům dětí a mládeže z Mostu pod vedením D. Lískovcové, „domovský“ Dětský domov Most (řed. Ing. M. Stützová) a zástupci z hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO) – L. Vaněk, RSDr. V. Balín a L. Köhlerová. Po nezbytných organizačních pokynech a prvních „rozplavbách“ se na startovní bloky postavila děvčata 4. tříd na závod tři bazény styl znak. Následoval závod stejné kategorie jen stylem kraul. Pak již šlo vše jako na „drátkách“ - stejné závody chlapců 4. tříd a podobně závodila i věková kategorie 5. tříd. Hrozinkou na dortu byly tradičně štafetové závody čtyřčlenných štafet, do nichž nominovalo své závodníky šest škol. Nejúspěšnějšími byli nejen v závodech štafet, ale i jednotlivců, co do počtu získaných medailových umístění žáci ze 7. ZŠ Most, ul. Jakuba Arbesa. Ocenění si však zasloužili všichni účastníci soutěže. Žáci za slušné chování, sportovního a fair play ducha, doprovod za pomoc a vstřícnost organizátorům a pro organizátory byla tradičně největší odměnou spokojenost všech účastníků. Všichni zúčastnění obdrželi dárkové vánoční, resp. mikulášské tašky od OMMO, hlavního spoluorganizátora a sponzora 5. ročníku plaveckých závodů pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ z Mostu. Nejcennější odměny – medaile a poháry si odnesli soutěžící úspěšná děvčata a chlapci. Jediným zklamaným byl hoch z nejmenované školy, který se optal, zda se soutěží i za rok, kdy bude v šesté třídě. Soutěžit se bude, ale opět pro žáky 4. a 5. tříd. Prý kvůli tomu však nepropadne…

Prostě byla i legrace. Hezké vánoční svátky a šťastné vykročení do roku 2011 všem žákům a učitelům ZŠ nejen Mostecka přeje OMMO!

 

Výsledky 5. ročníku O pohár OMMO: (výsledková listina bude vydána co nejdříve)

 

Dívky 4. třída – ZNAK                                     Dívky 4. třída - KRAUL

 

 1. Veronika Külweinová, 7. ZŠ                         1. Dominika Srbová, 1. ZŠ
 2. Pavla Vávrová, 15. ZŠ                                 2. Eliška Trollerová, 7. ZŠ
 3. Aneta Špicarová, 3. ZŠ                               3. Karolína Humlová, 8. ZŠ

 

 

Chlapci 4. třída – ZNAK                                   Chlapci 4. třída - KRAUL

 

 1. Jakub Míka, 8. ZŠ                                         1. Vašek Kindl, 7. ZŠ
 2. Tomáš Lamplota, 7. ZŠ                                 2. Přemysl Marek, 3. ZŠ
 3. František Strauss, 15. ZŠ                               3. Michal Míka, 8. ZŠ

 

Dívky 5. třída – ZNAK                                       Dívky 5. třída - KRAUL

 

 1. Terezie Kozempelová, 18. ZŠ                    1. Karolína Žižková, 15. ZŠ
 2. Kateřina Bubáková, 15. ZŠ                        2. Karolína Dérerová, 14. ZŠ
 3. Tereza Kempfová,      7. ZŠ                       3. Anna Folková, 7. ZŠ

 

Chlapci 5. třída – ZNAK                                    Chlapci 5. třída - KRAUL 

 

 1. Radek Bidmon, 14. ZŠ                                 1. Vojtěch Buchner, 14. ZŠ
 2. Pavel Vícha, 3. ZŠ                                        2  Josef Hojdar, 7 ZŠ
 3. Josef Mrkvička, 18. ZŠ                                 3. Dominik Adámek, 15. ZŠ

 

 

Štafety:

 

 1.  7. ZŠ Most, ul. Jakuba Arbesa
 2. 14. ZŠ Most, ul. Rozmarýnová
 3.  8. ZŠ Most, ul. Vítězslava Nezvala
 4. 15. ZŠ Most, ul. J. A. Komenského
 5.  1. ZŠ Most, ul. Svážná
 6. 18. ZŠ Most, ul. Okružní