Petice, výzvy, neznalost zákonů…. Kdo by měl však odejít?

08.06.2018 18:29

Komunální volby se kvapem blíží a čím blíže k nim, tím bude zřejmě narůstat arogance těch, co Mostem kdysi vládli z pozice vedení magistrátu a nyní se musejí dívat, jak jejich bývalí „souputníci, političtí kolegové, kamarádi, snad i žáci“ pokračují v jejich stopách. Někoho by mohlo napadnout, „proč se kluci a holky ze Sdružení Mostečané Mostu vlastně zlobí, proč házejí písek do ložisek, když mají „vychované zdatné pokračovatele“? Odpověď je nasnadě – nemají totiž svůj sosáček v kyblíku s veřejnými financemi, nedosáhnou na investice a finance na ně, a to, čím vládnou, ovládají, a žel údajně i zneužívají v rámci SBD Krušnohor či spravovaných samospráv jim evidentně nestačí. Chtěli by více. Opět mít nad Mostem neomezenou vládu. Opět si zákony přizpůsobovat a dodržovat jen ty, co jim vyhovují. Ne že by to jejich následovníci nedělali také, ale údajně to dělají sofistikovaněji a kultivovaněji. Otázkou je, zda se v této souvislosti dá a zda je vůbec vhodné v takové vazbě o kultivovanosti mluvit…

Ale k problému. Jak na tom v SMM jsou právě se znalostí a dodržováním zákonů prokázali opakovaně ve snaze vyhlásit rozhodnutím Zastupitelstva statutárního města Mostu celý jeho intravilán za vyloučenou lokalitu. Prý je to jediná cesta, jediný nástroj, jak „zastavit nežádoucí jevy typu zneužívání sociálních dávek, zastavení obchodu s chudobou, zamezení migrace nepřizpůsobivých obyvatel v rámci města i do města a zahájení opravdového řešení neúnosné cikánské problematiky na území města“. Rozhodnutí mělo následovat podobný počin měst Kladna a Ústí nad Labem. To prý stačí. Žádné další nebo alespoň nějaké solidní návrhy na řešení příčin mosteckých problémů, které by vycházely z teorií poznání nebo reálných empirických zkušeností. Prostě takto „vyloučená lokalita“, „basta“ a bez diskusí. A protože primátor Paparega nevyslyšel jejich nedostatečně dle zákona o obcích zpracovaný požadavek na svolání „mimořádného jednání ZmM“, vyrobili výzvu primátorovi Paparegovi, aby odstoupil z funkce publikovanou v Parlamentních listech dne 6. 6. 2018 a podpořili ještě rozhovorem jejich sekretáře a ředitele SBD Krušnohor v jedné osobě F. Rybu v témže elektronickém médiu.

Co primátorovi vyčítají? Nerespektoval zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a nesvolal, to zatrolené, „mimořádné jednání Zastupitelstva statutárního města Mostu“ k jedinému bodu programu – vyhlásit Most jednou velkou vyloučenou lokalitou. Kdo však porušil a porušuje zákon(y)? Do úvodu jen konstatuji, že nejsem v žádném případě obhájcem primátora Paparegy (Severočeši Most), stejně jako jsem kdysi nebyl obhájcem primátora Bárty (ODS), když se muselo konat nové ustavující zasedání ZmM, protože způsob „obsazení“ magistrátu tehdy ekipou pana Zelenky, obklopenou právě kluka a holkama ze SMM, byl prostě nezákonný. Jediné, co primátor Paparega udělal, že si popletl paragrafy uvedeného zákona o obcích §93 s §92, který se svolání jednání zastupitelstva týká. V §92 se však mimo jiné předpokládá, že „starosta, primátor je povinen svolat zasedání obce, města požádá-li o to, alespoň jedna třetina zastupitelů obce“. Formálně by byla podmínka naplněna, protože počet zastupitelů klubů, které o svolání požádali je 15, tedy právě ona limitní třetina zastupitelů (SMM 10 a ANO 5). Jenže v tomto případě nelze kalkulovat, což zřejmě „hlavy“ v obou klubech a zejména iniciátoři ze SMM potažmo SBD Krušnohor zamýšleli, s využitím Jednacího řádu ZmM, kde se jakási pozice klubů stanovuje ve vztahu k některým procesním otázkám jednání zastupitelstva. Zákon 128/2000 Sb., o obcích jako vyšší forma předpokládá vyjádření na základě slibu zastupitele o vykonávání svého mandátu osobně a nezastupitelně. Nestačí tedy jen vyjádření dvou předsedů klubů SMM a ANO, ale měly být připojeny podpisy všech 15 zastupitelů jako vyjádření oné svobodné vůle a nezastupitelnosti mandátu.

Navíc, ale to bych chtěl asi příliš, kdyby si autoři této od začátku dost „ujeté“ iniciativy přečetli již následující odstavec (2) §92, dočetli by se vlastně k návodu, jak na to když se „nic“ nestane: „nesvolá-li starosta, primátor zasedání zastupitelstva obce, města dle odstavce 1, učiní tak místostarosta, náměstek primátora, popřípadě jiný člen zastupitelstva“.

Tolik snad ke „sporu“, kdo je v rámci zákona a kdo nikoliv. Jen pro upřesnění – primátor Paparega byl a je v této věci svolání zasedání zastupitelstva v rámci zákona. Na rozdíl od druhé strany, která již obsahem návrhu k projednání vyhlásit Most vyloučenou lokalitou je nejen za hranou zákona, ale i normální lidské slušnosti, kterou snad zákon vymezovat nemusí. Ta buď je, anebo není. Autoři z řad SMM a snad i ANO se jistě opět budou bránit, že oni jsou slušní, (kde vzali mají mandát za neslušné označovat ty druhé samozřejmě neříkají), nejsou xenofobní, nesnášenliví ani rasističtí… Vždyť oni přeci např. xenofobii, rasismus a rasisty nenávidí skoro stejně jako Cikány, Židy a jiná nepřizpůsobivá individua, že? 

Jak to je s mentalitou těchto lidí, odhalil v rozhovoru pro PL pan F. Ryba, sekretář SMM a ředitel SBD Krušnohor v jedné osobě. Rozdal si to zde i s ombudsmankou ČR paní Šabatovou, což redakce zvolila z důvodu komerce i do titulku prezentace rozhovoru. Slabším a kultivovanějším povahám snad ani rozhovor nedoporučuji číst. Jenže je poučný, de facto spolu s aktivitami kolem „vyloučené lokality“ uvozuje a podbízí se chystané návštěvě prezidenta Zemana v době od 19. do 21. 6. 2018 v Ústeckém kraji (Louny, Teplice, Most), a především představuje jasnou výpověď o tom, kdo jsou a co jsou oni vykladači zákonů a hlasatelé nutnosti vyhlásit Most za jednu velkou vyloučenou lokalitu. V jednom, a sice v samotném závěru rozhovoru s „domkařem z Lomu“ propagujícím výhody kolektivního družstevního bydlení F. Rybou musím částečně souhlasit. „Problém vidím ve velmi pokřivené morálce celé společnosti“. Ano, zrcadlo, resp. zrcadla nastavovaná k zrcadlení řady problémů Sdružením Mostečané Mostu a SBD Krušnohor jsou značně pokřivená.

Jistě nejsem sám, kdo ví, řečeno parafrází klasika, že „zdá-li se ti, že tvá ústa jsou křivá, nesváděj to na zrcadlo“. S tím vaším zrcadlem, kluci a holky ze SMMM a SBD Krušnohor, rychle do „frcu“, třeba za ně něco utržíte.