Pár slov...

 

Dvacet pět let poté není možná tak mnoho pro historii, v lidském životě je to však "kus cesty", kterou člověk ušel s nějakými záměry, cíli i s pocity a myšlenkami, jak, co a proč se dělo tak anebo jinak.
Některým jsme položili následující otázku:

Jak vnímáte listopadové události před 25 lety u nás? (osobně, profesně i politicky)

Jaký je Váš názor na to, co se vlastně tehdy, před 25 lety v naší společnosti odehrálo, na vývoj, který následoval a jak Vás ovlivnil?
Své názory můžete vložit do diskuze nebo nám své příspěvky poslat prostřednictvím uvedeného formuláře (příp. souhlasem ke zveřejnění např. pod zkratkou, nebudete-li souhlasit se zveřejněním svého jména).

 

Dáváme tímto prostor názorům, s nimiž všichni nemusíme - a konec konců ani Vy nemusíte - souhlasit. Jde ale o 25 let, které se tak nebo onak dotkly a dotýkají většiny z nás, ať už nám bylo a dnes je "kolik" let. Společnost totiž žije a má šanci na přežití jako celek, a každý z nás v jejím vývoji hraje roli sociální i profesní, samozřejmě má i svůj osobní život, vzpomínky a prožitky. V tomto smyslu nesoudíme ani nehodnotíme, jaké jsou právě ty Vaše názory, prostě je můžeme zveřejnit, nebudou-li znevažovat práva těch ostatních.

Co se Vám vybaví, když se řekne 17. listopad 1989?