Pár postřehů z Lomu...

19.07.2014 16:49

Novodobé dějiny tohoto města jsou spjaty především s těžbou hnědého uhlí. Právě těžba se však měla stát zkázou města, v jehož blízkosti se nachází velké zásoby uhlí. Novou perspektivu přežití a dalšího rozvoje získalo město po r. 1989 rozhodnutím vytvořit na hranici města tzv. ochranný pilíř, omezit a konečně zastavit v této lokalitě další těžbu uhlí.

Stejně tak, jak dostala stopku těžba hnědého uhlí, by se měla zastavit a reorganizovat politika v našem městě.

Neměli bychom dovolit, aby se majetek města rozprodával v tak hojné míře jen proto, že na tom někdo chce vydělat nebo proto, že se někteří politici chtějí zbavit odpovědnosti. Taková politika je jen dobrým byznysem a s tím je třebaí skončit. Na všechny by měl platit stejný metr…

Osobně jsem přesvědčen, že OMMO u nás, v Lomu vstupuje na politickou scénu s jasnou vizí a záměrem, že základním kritériem pro odpovědnější a efektivnější řešení komunálních problémů je především komunikace s Vámi, občany.

Nechceme rozhodovat bez Vás, ale s Vámi. Realita nám ukazuje, že to dokonce ani jinak není možné.

Marian Dancso,
zastupitel OMMO v Lomu