P. Michal: Volení zástupci obce, podílející se na jejím vedení, by se měli primárně chovat tak, jakoby řádně spravovali a udržovali své rodinné jmění

17.12.2017 18:25
  • Jak byste charakterizoval své roční působení v Zastupitelstvu města Třeboně?

Je poměrně složité hodnotit sebe samotného, ale dovolím si toto vyjádření. Přesto, že část koalice ANO, KDU - ČSL, ČSSD a KSČM, které se účastním za OMMO spolu se SZ, nedodržuje určitá předem domluvená a písemně uznaná pravidla, vytváří nové iniciativy bez předchozího projednání s koaličními partnery, snaží se připravit projekty, jejichž potřeba pro místní občany je diskutabilní a nákladovost těchto akcí jde do stovek milionů Kč, tak i nadále spolupracuji a podporuji koaličně domluvené aktivity a projekty. Při hlasování podporuji věci, které jsou součástí koaliční smlouvy a našeho společného programu SZ-OMMO. Myslím si, že je důležité mít alespoň elementární možnost prosadit část našeho volebního programu, který nám zajistil v posledních komunálních volbách tři mandáty.

Dále jsem z pozice člena kontrolního výboru města inicioval prověrku několika veřejných zakázek – řádově v milionech korun, a to zejména těch, které byly schváleny na tzv. výjimku ze zadávání. Důvodem byl nárůst četnosti, netransparentnost zadávání, jakož i výsledná, mnohdy nestandardní cena. Výsledkem kontroly bylo zjištění neutěšeného stavu při jejich zadávání, jistá míra nehospodárnosti a klientelismu. Věc je i nadále v řešení, avšak narážíme na neochotu vedení města a tajemníka města.

Jako zastupitel se věnuji tomu, co je mi profesně blízké – tedy bezpečnosti, a myslím si, že tímto přístupem pomáhám chránit majetek občanů města. Prosazuji jeho řádné využívání ve prospěch občanů, a to v míře, kterou nám umožní vyjednávací pozice třech zastupitelských mandátů.   

  • Co byste za tuto dobu v zastupitelstvu označil za vyloženě "negativní" a co naopak vnímáte jako výrazně pozitivní věc pro občany města?

Za vysloveně negativní považuji chování řady zastupitelů, kteří se evidentně ani neseznamují s materiály k jednání, které obdrží v předstihu k jednání zastupitelstva. Pak hlasují bez vlastního názoru, či dokonce jak je jim „doporučeno“. Dále vidím jako negativní masivní prvek nekoncepčnosti plánování. Nákladné, stamilionové akce se vymýšlejí ve vedení města ze dne na den, bez řádné konzultace s koaličními partnery, následně chybí podpora atd. Pak se realizace několikráte mění a vše se ve svém výsledku prodražuje. Vadí mi klientelismus zejména zástupců hnutí ANO, které si do významných pozic, třeba v městských společnostech, nasadilo „své lidi“. Negativně vnímám spojení a výsledky práce osob místostarosty města - stavebního odborníka a znalce, a tajemníka města - architekta. Zklamáním je pro mě starostka města, byť profesně právnička, její odbornost a údajné zkušenosti se podle mne na vedení města nijak pozitivně neodrážejí.

Jako pozitivní pro občany vnímám to, že řada věcí ve městě stále funguje na slušné úrovni, jako např. školství, sport, městské společnosti. Město se postupně opravuje, je čisté atd.  Jako další pozitivní prvek pro občany bych označil naše uskupení SZ-OMMO. Pravidelně se scházíme a věci konzultujeme, pracujeme v komisích města, občany pravidelně, prostřednictvím několika zdrojů informujeme o výsledcích práce, ptáme se jich na názory a potřeby atd. Tento  přístup  k místním občanům tu v minulosti nebyl. Zde bych vyzdvihl nesmírné nasazení v této oblasti ze strany  našeho  kolegy  zastupitele a radního ing. Jiřího Vopátka.

  • Jak byste zhodnotil význam komunální politiky v současné době?

Obec, potažmo město, je podle mne vyšší forma rodiny. Volení zástupci obce, podílející se na jejím vedení, by se měli primárně chovat tak, jakoby řádně spravovali a udržovali své rodinné jmění. Stejně tak by ho měli investovat a zvelebovat.  Stará moudrost říká, že člověk je na světě užitečný do té míry, jak světu slouží. Snažím se tento princip dodržovat  v profesním i osobním životě. Budu občanům i nadále nabízet své zkušenosti a znalosti. Jako policista s více než dvacetiletou praxí (a mnohaletý starosta dobrovolných hasičů) si nemohu dovolit být ani náznakem podezírán, že bych byl manipulovatelný, klientelistický, prospěchářský apod. Při naplnění těchto principů odpovědnosti ze strany zvolených zástupců má komunální politika význam. V případě, že ji ovládne názor řídit veřejné věci jako firmu, není to už o lidech, ale pouze o zisku v zájmu určitých osob. Pak už to nemá cenu dělat a bude lepší to  předat  manažerům. Potom se ale nedivme, kam že se vytratil smysl politiky a role občana v ní.