OZNÁMENÍ: OMMO a jeho financování

 

Vážení členové OMMO,

vážení příznivci, občané,

dovolujeme si poděkovat Vám všem, kteří jste doposud podpořili naše hnutí nejenom podpisem, verbálně, svými aktivitami, ale zejména finančně a tím také naši účast v nastávající podzimní volební kampani. Bez Vaší překvapivě štědré pomoci by realizace našich, jak věřím, společných záměrů byla mnohem obtížnější.

Dalším potencionálním dárcům předem děkujeme a dovolujeme si upozornit na několik zásad, o které se opíráme:

  • Nepřijímáme zásadně dary od tzv. anonymních subjektů.
  • Nepřijímáme dary od firem jakkoli zainteresovaných na zakázkách pro města a obce, v nichž naše hnutí kandiduje, „slibujících si“ od podobných kroků více, než co vymezuje zákon, odpovídající pravidla, přehledné a rovné podmínky pro účast ve výběrových řízeních.
  • Jsme otevřeni veřejné debatě na téma potřeb, zájmů a jejich realizace z pohledu rozvoje měst a obcí, a to z řad zástupců samospráv, soukromých osob, firem, veřejných subjektů, občanů a jejich iniciativ. 
  • Vaše náměty a připomínky prosím směřujte na e-mail:hnutiommo@hnutiommo.cz, nebo na telefonní číslo +420605870346 uvedené na našich webových stránkách www.hnutiommo.cz. Budou projednány na jednáních orgánů OMMO a o jejich výsledcích budete vyrozuměni.
  • Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že minimálně do konce r. 2010 zveřejníme interní audit o takto získaných prostředcích a jejich použití na realizaci záměrů podzimní volební kampaně v r. 2010. V případě našeho volebního úspěchu budou zůstatky takto získaných finančních prostředků poskytnuté nečleny OMMO, tzv. sponzoringem apod., darovány zájmovým organizacím, které se zabývají výchovou dětí a mládeže.                

S úctou

Leoš Vaněk, předseda hnutí OMMO

(VV OMMO 23.7.2010 na své 4. schůzi)

Jako krátká zpráva zveřejněno také v Mosteckém deníku pod názvem "Hnutí občanů chce zveřejnit, od koho dostane peníze", str. 1

Publikováno také na: www.parlamentnilisty.cz/arena/170906.aspx