Otevřený dopis Leoše Vaňka ve věci prodeje KD REPRE na reakci Ing. V. Vozky, primátora Mostu

28.11.2013 15:20

Ing. Vlastimil Vozka

primátor statutárního města Most

Radniční 1/2

434 69 Most

 

Pane primátore,

tak trochu jsem očekával Vaši odpověď  reakce-primator-Vozka.pdf (248,6 kB) v daných intencích, přesto Vám za ni samozřejmě děkuji.

Popravdě řečeno, jste ani nemohl jinak, chcete-li držet kurs, „nastoupený“ Vámi (snad dobrovolně) před časem v týdeníku Homér, a to poté, co se veřejnost již mohla dozvědět, tedy o dosti zásadním rozhodování soudu ve věci prodeje KD REPRE, a s tím souvisejících pozemků. Podotýkám na základě právě rozhodování soudu, kteréhož sice město Most není účastníkem, ale zcela zásadně se jej týká, že za „velmi podivných okolností“.

Vyzval jsem Vás a politickou reprezentaci města Mostu, která v té věci v roce 2010 rozhodovala, abyste dostáli své odpovědnosti a minimálně alespoň akceptovali diskusi, proč se celá věc vlastně stala předmětem zkoumání také orgánů činných v trestním řízení.

I proto bych, pane primátore, předpokládal, že budete uvážlivější ve své odpovědi. Věřte, a já myslím, že to nakonec víte i Vy sám anebo jste byl upozorněn, že žádné pomluvy jsem se ve svém veřejném vystoupení na zasedání Zastupitelstva města Mostu nedopustil. Konstatoval jsem podložená fakta a lze je dohledat.

Chtěl bych také věřit, že mi tou poznámkou o pomluvě nehrozíte…(?)

V souvislosti s Vaším sdělením se mi nechce věřit, s ohledem na některé mostecké politické praktiky, že byste ve věci pomluvy proti mně již dávno nekonal. Mohu se tedy veskrze domnívat, že situace ve vztahu k prodeji KD REPRE a pozemků je více než závažná a pro současnou politickou reprezentaci Mostu ne příliš dobrá.

Stále totiž věřím, že platné zákony této země jsou závazné, i když někteří čelní představitelé také v Mostě mohou tvrdit, že „když jim zákony nevyhovují, není třeba je dodržovat“.

 

S pozdravem

Leoš Vaněk, v. r.

občan města Mostu

 

Tento text má charakter otevřeného dopisu.

 

V souvislostech: www.hnutiommo.cz/news/vystoupeni-l-vanka-predsedy-ommo-v-diskuzi-obcanu-na-jednani-zastupitelstva-statutarniho-mesta-mostu-31-10-2013/