OMMO získalo v Louce u Litvínova 2 zastupitele

Zvoleni byli: David Císařovský a Mgr. Pavla Drvotová.