OMMO ve Znojmě uskutečnilo Den dětí

  • Včera 2. 6. 2012 proběhla v areálu KD ve Znojmě - Oblekovice akce DEN DĚTÍ.  Děti se svými rodiči přišly strávit zábavné odpoledne (zhruba na 200 účastníků). Čekalo je vystoupení dětského kroužku "Pohádková říše", ukázka bojových umění, písničky a básničky nejmenších účinkujících. Poté se již soutěžilo a v kurzu byly sportovní disciplíny pro děti - skákání v pytlích, kuželky, míčové hry, střelba ze vzduchové pistole aj. Děti byly odměněny drobnými věcnými cenami, sladkostmi. Proběhla tombola.
  • Poděkování patří organizátorům akce - paní Radce Strmiskové a spol., sponzorům a také malým účastníkům za snahu a příjemnou atmosféru.
  • I my děkujeme a těšíme se na příště!!!