OMMO: Nezapomeňme - druhá neděle v květnu je Dnem matek

 Od roku 1946 patří první květnové dny každoročně připomínání si ukončení 2. světové války a osvobození Československa od fašismu. Tzv. Den vítězství je dokonce zákonem č. 245/2000 Sb., o státních svátcích stanoven na 8. května jako státní svátek. Stejný zákon pak 1. května i ty, co práci nemají, „osvobozuje od práce“, protože 1. máj – je Svátkem práce a dnem pracovního klidu. Na květen pak ještě připadá z tohoto zákona další významný den, který však již není dnem pracovního volna, je jím 5. květen – Květnové povstání českého lidu. Přesto bychom však neměli řídit své kroky životem, svou mysl, vzpomínání a vzdávání úcty jen literou zákona.

Pravda, po dlouholetých zkušenostech a doslova celosvětových zvyklostech je např. jiný „nekvětnový den“ 8. březen připomínán tímto zákonem, ale hlavně racionálně uvažujícími lidmi jako významný den- Mezinárodní den žen, oslavující ženu nejen jako dárkyni života, ale vzdávající jí hold za její celkové, nezaměnitelné, nezpochybnitelné a velice významné postavení v rodině a společnosti. Na jeden zákonem nestanovený významný den, byť takové návrhy spolu s návrhem na Velký pátek jako státní svátek v rámci křesťanské velikonoční tradice např. v Senátu PČR padaly, se zapomíná. Je jím druhá květnová neděle, na kterou připadá Den matek.

Den matek má své kořeny až ve starověkém Řecku, kde se slavil jako svátek plodnosti a matek a byl spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey = Kybelé, matky bohů. V tento den vzdáváme poctu našim matkám, děti je obdarovávají dárky většinou vlastnoručně vyrobenými, květinami a především by k nim měly přidat více pokory, všeobecné úcty a díků za dar největší – dar života.

Den matek se slaví na celém světě v různé dny. U nás se slaví druhou neděli v květnu od roku 1923, kdy se jeho propagátorkou stala a o jeho zakomponování do našeho života zasadila Alice Masaryková. Den matek jako svátek a významný den byl u nás do pozadí zatlačen po 2. světové válce právě oslavami MDŽ. Přesto se v řadě rodin nadále slavil a částečnou veřejnou renesanci zaznamenal po listopadu 1989.

Vážení, zejména děti, což jsme vlastně všichni bez rozdílu pohlaví i věku, připomeňme si, že tuto neděli 8. května 2011 vzpomeneme nejen 66. výročí osvobození Československa, ale máme jedinečnou šanci vzpomenout na úlohu své maminky v našem životě a obdarovat ji kytičkou nebo dle letité zvyklosti dárkem vlastnoručně vyrobeným.

Díky Vám maminky za vše, co pro nás, své děti, ale nejen je, děláte.  

 

Vlastimil Balín, syn