OMMO na Festivalu za demisi vlády II – Praha 22. 9. 2012

23.09.2012 11:43

Po úspěšném semináři k participativnímu rozpočtu konaném v Mostě ve spolupráci s Alternativou zdola se zástupci politického hnutí OMMO zúčastnili Festivalu za demisi vlády II., který proběhl v sobotním odpolední 22. 9. 2012 na Karlově náměstí v Praze.

Na akci bylo trvale přítomno cca 150 až 200 lidí a další neustále korzovali, přicházeli, zřejmě dle zrovna projednávané problematiky, která je zajímala. Hlavním „tahákem“ byla určitě účast doc. Ing. Ilony Švihlíkové, Ph.D. zakladatelky a koordinátorky Alternativy zdola a velké propagátorky právě participativního rozpočtu a dalších aktivit, které by umožnily větší zapojení občanů v rámci tzv. přímé demokracie do řešení společensko-politických a hospodářských problémů ČR.

V jednotlivých panelových, veřejně probíhajících diskusích ke konkrétním aktuálním tématům se přítomní dozvěděli více např. o způsobu provádění exekučních výkonů dostávajících lidi do stále svízelnějších životních situací, o české specialitě – tzv. českých tunelech a korupci, o participativním rozpočtu, a v meziblocích se představily některé spolupořádající a spoluorganizující občanské aktivity a hnutí.

Za OMMO byli přítomni předseda Leoš Vaněk a jednatel Vlastimil Balín, který představil OMMO, a zřejmě netradičním pojetím svého vystoupení v dobrém zaskočil další organizátory, ale i posluchače a účastníky festivalu. Zdůraznil, že zástupci OMMO nepřišli pro potlesk, i když vědí, co lidé chtějí slyšet a nač reagují, a určitě si o něj nebudou říkat kritikou církevních restitucí, vyvolávání požadavků na demisi vlády, i když i oni s akcemi proti nim souhlasí. Ale přišli diskutovat problémy a předat dalším svou zkušenost. Nic se nemá šanci změnit, pokud se kritika z náměstí a dalších veřejných prostor a aktivity občanských hnutí nepřesunou do účasti v politické soutěži o pozice v exekutivě. Bez účasti občanů při řešení problémů na úrovni zastupitelstev či zákonodárných orgánů, kde se budou sami aktivně spolupodílet a kde budou ochotni přebírat odpovědnost a s tím spojené i povinnosti třeba při náročnější a soustavné kontrole výkonu exekutivy, se bude ze Strakovy akademie reagovat jen pousmáním a zlehčováním podobných aktivit, jako byl Festival za demisi vlády II. Na příkladu zákona o obcích u institutu osadních výborů V. Balín ukázal, jak již dnes lze ze zákona uplatňovat velice konkrétní a účinnou spoluúčast občanů na tvorbě rozpočtů a kontrole práce zastupitelstev. Problémem však je neochota zastupitelů tyto osadní výbory ustavovat a ty ustavované formovat objektivně, a nikoliv jako druhá malá zastupitelstva v jednotlivých částech města, jejichž členové pak jdou těmto zastupitelům volených ve volbách tzv. na ruku. Jeho vystoupení přítomné zřejmě zaujalo a bylo odměněno souhlasným potleskem.

Poněkud komicky vypadalo působení štábu České televize, jejíž redaktor zvláštním způsobem organizoval jednotlivé účastníky do záběrů, jakoby do předem stanoveného scénáře prezentace této akce občanských iniciativ. Pravdou je, že žádná zpravodajská relace ČT neobohatila sobotní večerní vysílací čas o informaci nebo dokonce natočené záběry z Festivalu za demisi vlády II. A to i přesto, že konkrétní kritika na něm zazněla i na účet způsobu informování veřejnoprávního média o podobných aktivitách. Anebo snad právě proto?

Organizátoři vyzvali přítomné, aby šli k volbám a slíbili, že podobné akce budou pokračovat.

(zdroj: vlastní)

Fotogalerie: OMMO na Festivalu za demisi vlády II – Praha 22. 9. 2012

Záznamy: 1 - 10 ze 17
1 | 2 >>

Vlastimil Balín, jednatel OMMO při vystoupení Na Festivalu za demisi vlády II.... www.youtube.com/watch?v=vROR6LChtJo&list=PLL5bbOzsNlxgD8aRtffm7B72U34bFg0L7&index=11&feature=plpp_video