OMMO ke zvažovanému převodu Nemocnice Most, o. z. Krajské zdravotní, a.s. pod statutární město Most

09.08.2014 19:01

Možná, resp. určitě se "předběhnu", když se k redakční zprávě Mosteckého deníku.cz o „líbivém volebním slibu“ Sdružení Mostečané Mostu (SMM) vyjádřím ještě před jejich avízovanou, tzv. mimořádnou tiskovou konferencí ohlašovanou na úterý 12. srpna 2014. Pominu skutečnost, že zdravotnictví je v gesci krajské samosprávy a státní správy, tedy, že tomuto kroku chybí alespoň minimální legislativní a exekutivní podmínky, v nichž by vzpomenuté rozhodnutí krajského zastupitelstva o převodu Mostecké nemocnice, o. z.  Krajské zdravotní na statutární město Most bylo zřejmě tím nejjednodušším, nejsnadnějším a posledním krokem v řadě nezbytných a nutných kroků, které by musely předcházet.

Statutární město Most si popravdě nemůže příliš „vyskakovat“. Daňová výtěžnost je taková, jaká je, čili nedosahuje plánovaných a očekávaných předpokladů. Pomocná „berlička“ v podobě dotačních programů od EU se díky známým kauzám, z nichž některé byly i soudně, trestně právně řešené a viníci odsouzeni, byla odblokována docela nedávno a je otázkou, jak moc a nač se bude moci z dotací EU čerpat.

Podívám-li se na rozpočet statutárního města Most na rok 2014, těžko bych hledal nějaké finanční rezervy pro roky následující, kdy by mělo město provozovat Nemocnici Most. Již v letošním roce 2014 se žilo na úkor let příštích, protože příjmy činily cca 981 mil. a na výdajích se s ohledem na předvolební sliby a jejich plnění za každou cenu na straně výdajů počítalo s částkou přes jednu miliardu, konkrétně 1, 079 864 mld. Kč. Kde se vzaly finance na tento nevyrovnaný a překročený rozpočet? No, tzv. se zapojily prostředky let minulých, kde se ušetřilo na jiných, rovněž však pro život občanů podstatných věcech, to bylo skoro 150 mil. Kč a vzaly se půjčky ve výši 97 mil. Kč. Půjčky, které se však jako ty z let předchozího vládnutí SMM a spol. musejí platit. Podobně jako za rok 2014, muselo město na úrocích z půjček zaplatit z městské kasy celých 57 mil. Kč.

Jestli si dobře vzpomínám, ale určitě si ještě přesný údaj zjistím v Nemocnici Most, pak její hospodaření je v řádu stovek miliónů Kč, vždyť svého času se pohyboval dluh nesplacených faktur cca mezi 60 až 100 mil. Kč. Porovnejme si tato čísla a snadno zjistíme, že krok převzetí Nemocnice Most, o. z KZ statutárním městem Most by udělal značnou díru do rozpočtu, protože i za současného stavu fungování struktury KZ, a.s. zřizované Ústeckým krajem dává do této sféry kraj jen přes rozpočet odboru zdravotnictví nemalé peníze. A příslušná alikvotní část na mosteckou nemocnici by muselo jít z rozpočtu města. Tzv. přes palec bych tipoval, že by mohlo jít až o 20 % současného rozpočtu pro rok 2014, a přiznejme si, že to by byla dost „velká díra“ k pokrytí. Pro město skoro likvidační.

Jenže, proč nevyjít před volbami s takovýmto populistickým krokem, o němž jeho autoři dopředu dobře vědí, že je takřka nerealizovatelný. Ale stále se pak může říkat – „vidíte, občané, my jsme chtěli zajistit převzetím naší mostecké nemocnice kvalitní zdravotní péči, ale nepřejícníci nám i Vám tento záměr zhatili“. Je otázkou, co už nyní mají někteří potenciální zájemci o tento krok slíbeno…, že?

Na konci redakční zprávy na stránkách Mosteckého deníku.cz k této taškařici SMM, byl jakýsi povzdech, že kromě SMM k tomuto kroku nikdo s volebním programem nevyšel. Chci upozornit, že politické hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO) má volební program hotov již více než tři měsíce a čekali jsme jen na případné náměty kandidátů a občanů, a na základě předchozí negativní zkušenosti z „vytěžování“ některých myšlenek jsme tentokráte jeho prezentování veřejnosti poněkud oddálili a v nejbližších dnech se všichni ti „netrpěliví zvědaví“ političtí soupeři navštěvující naše webové stránky dočkají a volební program OMMO na nich naleznou. Určitě v něm však nebudou takové populistické a pro správu města až nebezpečné věci, jako je převod Nemocnice Most pod správu statutárního města Most. A je v tom opravdu jen populismus? Mostecká nemocnice určitě potřebuje „léčit“, aby mohla zabezpečovat zdravotní péči občanů nejen ve spádové oblasti. Konečně vyjádřil to ve stanovisku i generální ředitel KZ,a.s. Ing. P. Fiala. Potřebuje „investiční injekci“, a to koňskou dávku. Anebo… Nevětří náhodou někteří „domácí lékaři“ z podnikatelských struktur, místních lobby a známí klientelisté hutné a šťavnaté sousto?

Občané, už nyní se pro jistotu ptejme: kdo je potenciálním zájemcem o podobné populistické divadlo?

Vlastimil Balín, jednatel OMMO Most a kandidát za OMMO v komunál. volbách, Most

 

v souvislostech... mostecky.denik.cz/zpravy_region/vladci-mostu-oznamili-mimoradnou-konferenci-kvuli-prevzeti-nemocnice-20140809.html