OMMO k situaci Nemocnice Žatec, o.p.s.

09.08.2012 13:10

Na základě podnětu představitelů petičního výboru na podporu Nemocnice Žatec, o.p.s. vydalii a odeslali zástupci OMMO následující prohlášení:

O problémech Nemocnice Žatec, o.p.s., jejímž provozováním v podstatě město Žatec supluje odpovědnost státu a kraje víme a sledujeme je. Nejen proto jsme si se zájmem přečetli Váš dopis týkající se přetrvávající hrozby rušení dětského a gynekologicko – porodnického odd. Nemocnice Žatec, o.p.s.

Můžeme Vám sdělit, že o problém se zajímáme od doby, kdy se celá věc začala uvažovat v režimu rušení. Máme informace, a víme také, o tehdy osobní angažovanosti např. bývalého senátora V. Balína za Most (dnes kandidáta OMMO do krajských voleb), který vystupoval proti tomuto opatření vedoucímu k rušení, a to i jako zastupitel kraje.

Jsme toho názoru, že vzhledem k modernizaci objektů Nemocnice Žatec, o.p.s. a její celkové široké výtěžnosti směrem k pacientům je více než žádoucí, aby byl objekt nemocnice zachován v plné kapacitě a mohl být i nadále využíván občany regionu z pohledu dostupnosti zdravotní péče, garantované u nás zákonem. Nemyslíme si totiž, že jde v tomto případě o „nadstandard“, ale o zachování úrovně zdravotní péče lidem, kteří ji využívají a dále budou využívat.

Pro nás, jako politický subjekt, který je docela dobře obeznámen se situací občanů z různých sociálních skupin, je požadavek na zachování Nemocnice Žatec, o.p.s. na místě. Vzhledem k tomu, že se budeme ucházet o důvěru voličů v Ústeckém kraji, snahu o zachování Nemocnice Žatec, o.p.s. samozřejmě zohledníme ve svých volebních záměrech. Považujeme to nejen za nezbytné z pohledu požadavků nemalé části občanů regionu v dané situaci, ale i za rozumné vzhledem k již vynaloženým nákladům a k možnostem rozvoje kvalitního zázemí na úrovni odborné péče o zdraví lidí. Nehledě na to, že všechny sliby dané Žatci a tomuto regionu při prodeji lounské nemocnice, jak předchozí „krajskou vládou“ ODS, tak tou současnou ČSSD, zůstaly nenaplněny.

Považujeme za žádoucí apelovat na odpovědná, řídící místa, aby využily možností, které na Ústecku pomohou rozšířit také lepší povědomí o tom, že se zdejší situace mění k lepšímu a k tomu je péče o zdraví jeho obyvatel tím nejvhodnějším způsobem.

 

Leoš Vaněk, předseda OMMO

Mgr. Hana Svobodová, Ph. D., 1. místopředsedkyně OMMO