OMMO: Co s vládou už víme. Co s korupcí…?

TISKOVÁ ZPRÁVA

Poté co sněmovna neodhlasovala vyslovení nedůvěry současné koaliční vládě, se dá říci, že „…, karavana jde dál“. Jen není jisté jako dlouho zase a co vše se tímto vykročením bude dále odehrávat, resp. neodehrávat. Vyslovení nedůvěry vládě předcházela „causa Drobil“, tedy podezření o možné korupci na Státním fondu životního prostředí. Ač nelze ani zcela vyloučit, že touto causou se mohla řešit část vnitrostranických problémů zejména strany Věcí veřejných a např. její mediální prezentace, která pro nezasvěcené může vypadat velmi vážně, stejně jako nevypovídá nic o pozadí celé věci. To konec konců naznačil svým postojem i prezident republiky.

Politické hnutí „Občané městu, město občanům“ se již k problémům spojeným s korupcí, korupčním chováním několikrát vyjádřilo. Jsme toho názoru, že korupce v naší zemi není objevem posledních 21 let. Tento jev byl a je tak či onak přítomen v lidské společnosti, neboť je její historickou, politickou, ekonomickou i psychologickou součástí. Zřejmě se mění např. aktéři, metody a také výše částek. To vše by nás již nemuselo překvapovat, stejně jako by nám podobný vývoj neměl být lhostejný. Riziko tohoto jevu je totiž v tom, jak moc sroste s běžnou společenskou realitou a stane se velmi nebezpečným, obecně akceptovaným „standardem“, který bude používán k prosazení zájmů napříč politickou scénou pevně spojenou s  ekonomickým prostředím. Naše země patří podle některých průzkumů zahrnujících různé země světa spíše mezi ty, které v souvislosti s tímto jevem neskýtají zrovna dobrou vizitku, stejně jako se ukazuje, že vyhlídky na zlepšení nejsou při setrvání stávajícího mocenského mechanismu příliš dobré.

Prezident republiky V. Klaus se stal „garantem“ udržení současné koalice. Došlo dokonce k jakési „tajné“ dohodě, která umožní další existenci vládní koalice. Je už nyní jasné, že koalice se opírá o velmi křehký systém vzájemné důvěry ve smysl své další existence. Zda skutečně vláda najde sílu a motivaci pro realizaci záměrů v boji s korupcí, však nadále zůstává otázkou. A to by měl být především dosti zásadní signál pro veřejnost.

Vývoj kolem „hradních“ jednání naznačuje, že došlo k dosti zásadním přesunům personálního vlivu na čele jednotlivých koaličních stran. Vliv prezidenta minimálně na ODS zdá se posílil na úkor jejího nepříliš přesvědčivého vedení, tedy aspoň se to tak dá číst z dostupných informací. Role prezidenta získává punc toho, co by mělo garantovat také další dny současné vlády.

Dle našeho soudu ale není zásadní odpověď, jak bude vláda řešit problém korupce v ČR, co bude ztělesněním konkrétních kroků v řešení dnes již nazvaných minimálně podezření napříč politickou scénou a jednotlivými úrovněmi - komunální počínaje a tou celostátní konče. „Mediální prezentace“ totiž problém korupčního prostředí neřeší, stejně jako občanův hlas zanikne, nebude-li konkrétní efektivní mechanismus, adekvátní řešení a postih v případech, v nichž toto podezření vzniká a potvrdí se.

 

Leoš Vaněk, předseda OMMO

Hana Svobodová, 1. místopředsedkyně OMMO