OMMO a 17. listopad 2012

18.11.2012 19:05

OMMO podporuje:

  • fungující stát - ANO = nikoliv jako zbytnělý byrokratický aparát opírající se o "všehoschopné" stranické subjekty, odtržené od reality života většiny lidí. Stát jako prostředek, nikoliv cíl občanské společnosti. Stát jako pojistka k udržení sociální stability, pokračování sociální a kulturní emancipace zainteresovaných vrstev společnosti;
  • vzdělaná a prosperující společnost - ANO = založená na zájmu, podpoře, účasti občanů na její správě;
  • sociální jistoty - ANO = odpovědnost jednotlivců, společnosti při jejich realizaci, tj. tvorbě i čerpání.
  • proalt-plakat-a3-17-listopad2012-bily_72.pdf (459,9 kB)
  • Podrobnosti v INFO OMMO, č. 30, listopad 2012
 

 

Fotogalerie: OMMO a 17. listopad 2012