Odpovídáme redakci ČTK Ústí n. L.: Jak hodnotíte vládnoucí krajskou koalici a co považujete za její největší "průšvih" a největší úspěch za její končící volební období?

10.09.2012 17:36

Účet, který si současná vládnoucí koalice Ústeckého kraje vystavila, bude mít určitě více negativ nežli pozitiv. Kladů bylo poskrovnu. Lze za ně považovat např. tah na pružnější evropské začlenění, což umožnilo čerpat evropské dotace nebo snaha po větším zviditelnění kraje z pohledu turistického ruchu. Bohužel i z kladů se díky propojení pupeční šňůrou na „zakládající“ vedení kraje z roku 2000 a následně v podstatě „vládu jedné strany“ v letech 2004 až 2008 (ODS tehdy volby vyhrála nad polovičním volebním výsledkem) v podobě velice úzké a čilé spolupráce ODS s ČSSD a naopak, se vyrojily spíše problémy. Klientelismus, protekcionismus ke spřáteleným subjektům i jednotlivcům, prosazování úzkých partajních, a dokonce osobních či skupinových zájmů. Zneužívání fondu hejtmana, resp. hejtmanky. V posledním volebním období se podařilo „přibráním“ třetího do party v podobě uvolněných postů předsedů některých výborů ZÚK z řad KSČM a pokračování dosavadní spolupráce ODS a ČSSD navýšit neopodstatněně osobní náklady. Nezůstalo totiž jen u uvolněných volených zastupitelů, ale zbytněl i úřednický aparát o přátele či přátele přátel…. Vždyť persóna pana Kušnierze byla všem, zejména panu Ing. Šulcovi, starostovi Mostu z 90. let minulého století a bývalému hejtmanovi ÚK dosti známá z hlediska všech jeho negativních angažmá v manažerských funkcích, jimiž při zařazení do vedení ROP Severozápad. Stejně jako bylo veřejným tajemstvím chování a jednání náměstka hejtmanky ÚK P. Koudy a dalších jmen spojovaných s podezřením z korupce.

Ústecký kraj se stal synonymem prorůstání podnikatelského prostředí do politiky, jistě ne bez důvodu byl a je označován za „Palermo na severu Čech“, zrodilo se zde české označení „kmotr, kmotři“. Obáváme se, že ani některé rádoby „nové“ politické a personální nabídky v podobě některých subjektů, jako zejména Severočeši.cz, Národní socialisté – LEV 21 nebo Strana práv občanů – Zemanovci nejsou nepopsanými listy papíru z pohledu většiny lídrů těchto stran, i s ohledem na některé podezřelé toky financování jejich volebních kampaní není záruka příchodu potřebné kvalitativní změny vlády Ústeckého kraje.

Jeden z důvodů, proč se tyto problémy natolik rozrostly, je dle našeho názoru v absenci většího podílu občanů na rozhodování, organizaci a řešení samosprávné problematiky, včetně jejích kontrolních mechanismů. Politické hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO) má představy těchto změn ve svém volebním programu.

Vlastimil Balín, jednatel OMMO