Odpovídali jsme na otázky Romano hangos

04.05.2013 16:10
  • v dubnu 2013 jsme na požádání redakce RH odpovídali:
  1. CO MOHOU ROMOVÉ OČEKÁVAT OD NOVÉHO ČESKÉHO PREZIDENTA, POKUD VŮBEC?

Jsme spíše toho názoru, že je třeba v očekáváních spojených s přímou prezidentskou volbou tzv. ubrat na intenzitě očekávání. Pravomoci prezidenta jsou především dány ústavním pořádkem země a k jejich změně směrem k jakési přímé angažovanosti prezidenta lze proto, dle stávajícího zákona být především realisty, resp. stát nohama na zemi. Zda prezident M. Zeman přijme nějakou osobní iniciativu nelze jistě vyloučit. Ale spíše je možné dedukovat, a také na základě zkušenosti z jeho dosavadního pohybu politickou scénu , že romskou problematiku nevnímá v jakési výlučnosti tématu, ale spíše jako něco, co se v tu či onu dobu hodí, aby se stalo předmětem účelového zájmu a profitu, než nutnosti ji jaksi vyjímat tzv. před závorku. Náš názor je, že Romové samotní by měli prezidenta oslovit s naprosto konkrétní iniciativou pojednávající o problémech tak, jak je vnímají sami Romové a jaká by viděli řešení. Nabídnout samozřejmě účast na jejich řešení. Vzhledem k tomu, že naše hnutí má své zastoupení právě v Ústeckém kraji, tato problematika se přímo nabízí. Ovšem to předpokládá s ohledem na případnou úspěšnost takového oslovení, že půjde o reprezentativní zastoupení Romů, a ne nějaké místní či regionální uskupení, kterých je, jak víme, několik desítek a často podléhají přímo místně příslušným politikům a podnikatelům, kteří s nimi dle libosti a vlastních záměrů zacházejí.

 

  1. V ČEM BUDE PODLE VÁS ODLIŠNÝ NEŽ TEN PŘEDCHOZÍ?

M. Zeman určitě není V. Klaus v logice dané osobnostní charakteristiky. U obou jsou však zřejmé některé osobní pohnutky, které přivedly oba muže do politiky. Oba jsou velmi egocentričtí, méně přizpůsobiví, politiku vnímají především jako politickou hru, v níž má zelenou to či ono mocenské schéma a ten, kdo jej vpravo nebo vlevo co nejlépe, ve svůj prospěch zvládne. Oba jsou velmi závislí na klasických, pragmatických, mocenských až zákulisních mechanismech, často proto nechávají vyjednávat ty druhé, jež jsou zase na nich zpětně nějak závislí. Více než vize alternativy je provází schéma pragmatického konání, které za pomoci stávajícího politického establishmentu dokáží využít k propagaci vlastního úspěchu.

M. Zeman je spíš politik liberál se sociálními sklony, konzervativně ukotvenými v daném společenském modelu, které sotva překročí stávající systémové schéma. Pokud tedy bude řeč o řešení společenských problémů, tedy i těch týkajících se Romů, půjde o obecně zaměřená klišé reagující na řešení sociální a ekonomické problematiky a od toho dále se odvíjejících se důsledků.

 

  1. PŘÍPADNĚ, KDO BYL VÁŠ FAVORIT, KOHO BYSTE NA HRADĚ VIDĚLI RADĚJI?

Dovedli jsme si představit skutečně změnu hledající nebo o ni aspoň nahlas uvažující osobnost, schopnou alespoň zreflektovat její nutnost – tedy někdo profilu pana J. Dienstbiera, ml. Ale byly i jiné představy volby. Svým členům nic nediktujeme. Bohužel, občané vsadili na schéma 90. let, jen málo odlišné od toho, co napomohlo zvolení V. Klause. Z toho usuzujeme, že naše společnost není na zásadní změnu mocenského uspořádání a jeho ovlivňování připravena a je stále přístupna stranicko-byrokratické manipulaci, která, ač tolik kritizována, naši společnost v zásadě ovládá a udržuje ji v chodu. Je to škoda, ale dává to další důvody, proč se snažit tento pohyb dle alternativních názorů a námětů začít usměrňovat.