Odpovědnost, slovo, které nezná majitele?

Redaktor Mosteckého deníku M. Vokurka možná nechtěně ve své poznámce z úterý 1. 11. 2011, tedy v den všech svatých a v předvečer Památky zesnulých otevřel značně naléhavé téma. Téma odpovědnosti. Sice zvýraznil odpovědnost politiků, v tomto případě těch již dost „profláknutých“ mosteckých, komunálních, ale myslím, že jde o téma mnohem širší.

Každý má přeci nějakou odpovědnost. Rodiče za děti, děti za výsledky svých studií a pak třeba zpětně za své stárnoucí rodiče, novinář za to, jak informuje, aktivně pracující pro výsledek své práce, zaměstnavatel za své zaměstnance … a dalo by se určitě vypočítávat téměř do nekonečna. Přesto pan redaktor uhodil hřebíček na hlavičku. Odpovědnost politiků je nezastupitelná. Ty v oblasti komunální politiky nevyjímaje a řekl bych, že snad ještě větší než kdekoliv jinde. Zde se totiž řeší tzv. „prvoliniové“ problémy občanů, bydlení, služby s tím spojené, obchod a další služby, stav komunikací a chodníků, základní a předškolní vzdělávání, kulturní a sportovní vyžití a…. opět by se našla spousta dalších problémů, které by komunální politik měl řešit. Nakonec snad s tímto vědomím snad většina z nich i v Mostě do politiky šla.

Pod dojmem řady kauz se však zdá jakoby motivem pro některé z nich, hlavně těch ve vedení města, tzn. ve volených a placených funkcích nebo v Radě města, nebyla služba občanovi, ale osobní profit ze zastávané funkce. Snaze dvou občanů města, manželů Františka a Dity Břečkových založit soukromou alternativní základní a mateřskou školu – Akademii Montessori město zatím brání. Že to tak nějak nekoresponduje ve srovnání s rychlostí prodeje KD Repre, je nabíledni a všiml si toho i zmíněný redaktor Mosteckého deníku. Je komické zdůvodňování některých radních. Např. paní ing. Čapkové se nelíbila výše ceny - „jeden milión je strašně málo, vždyť jen pozemky pod nemovitostí bývalých jeslí (naposledy renovované budovy pro potřeby Městské policie Most) mají hodnotu 1,6 mil. Kč a budovu si město cení dle znaleckého posudku ze srpna 2011 na dalších 2,7 mil. Kč“, nechala se slyšet paní radní. Ještě, že nevzpomněla náklady na přebudování pro potřeby MěP, odkud se nepochopitelně stěhovala do prostor po Policii ČR v Majakovského ulici, kde to asi taky něco stálo. Tak, vážená paní inženýrko a ekonomko, kde byla Vaše starostlivost a odpovědnost při prodávání majetku KD Repre v hodnotě 520 mil. Kč, při podivném odhadu 32 mil. Kč a nakonec prodeji za mrzkých 28 mil. Kč? To jste zvedla ruku pro prodej! Přitom jen pozemky zde jsou dle Vámi citované mapy pozemků za 27 mil. Kč, a to ještě nezmiňuji, že nebyly v majetku města, ale Řádu minoritů. Což snad již na městě víte. Co bylo příčinou této změny pohledu na téměř podobný problém? Chyběl zájem většího a movitějšího zájemce? Nebo to bylo o tom, co se mezi mosteckým lidem obecným říká, že jste nebyli dopředu zainteresováni pro kladné rozhodnutí jako v jiných kauzách? Kdo ví, kdo ví, ten asi nepoví, že?

Ona je celkově argumentace odmítající smysluplné využití budovy bývalých jeslí pro školské účely tak nějak na vodě, slušně řečeno. Když se nechce člověku použít cizojazyčné „stupid“. Kdyby „nezodpovědně zodpovědní“ argumentovali třeba tím, že se realizuje v rámci kraje tzv. projekt páteřních škol, který mírně řečeno zeštíhluje školskou soustavu středních škol v Ústeckém kraji, kdyby argumentovali tím, že statutárnímu městu Most se též nedostává na prioritu základního vzdělávání a též zeštíhluje, prostě ruší jednu základní školu za druhou (ty mateřské již zlikvidovala v minulých volebních období koalice ODS a ČSSD) z důvodu nedostatku financí, které odčerpávají plněné předvolební populistické sliby – odpady tzv. zdarma, doprava pro někoho zdarma, výstavba parkovacích míst za každou cenu atd., tak by to člověk i pochopil.

Radní se prostě opět pochlapili. V tomto dalším podivném jednání a chování mosteckých radních se však trochu mýlí i pan redaktor. Nebo asi neví, že vše není opravdu tak jednoduché. Administrativní kroky na založení nové, zejména nestátní soukromé školy jsou během na delší trať. Projednání na úrovni zastupitelstva města a kraje, MŠ ČR, aby došlo k zařazení této školy do rejstříku škol a školských zařízení, aby dle zákona mohla fungovat a vznikl nárok na finanční podporu ze strany státního rozpočtu. Je však jasné, aby manželé Břečkovi mohli tyto kroky zahájit, musí potřebný objekt pro působení takové školy vlastnit. Zatím mají p.r.d. …, ale … nakonec pan primátor se též nechal slyšet a řekl, „že tam bude školka, nevylučujeme a prý mohou uspět i odmítnutí manželé, když nabídnou více peněz“. Jo, takového „Vozku“ mít za Rakouska-Uherska, neměly by modernější dopravní prostředky proti koňským povozům žádnou šanci…..

Opravdu se někdy zdá, že odpovědnost se časem vyprázdnila a dnes nemá dokonce ani majitele.