„Občané městu, město občanům“ (OMMO) ve Varnsdorfu se distancuje od akcí DSSS

Jako aktivní účastník dění ve Varnsdorfu i jako předseda ZO OMMO bych chtěl sdělit, že ZO se distancuje od akcí pořádaných DSSS. Odmítáme s tímto subjektem být jakkoli spojováni.

Dění ve Varnsdorfu dlouhodobě sledujeme a chceme, aby došlo k řešení situace, včetně námi předložených požadavků, s nimiž jsme seznámili na poslední akci z 15. 1. 2012 veřejnost. K řešení vyzýváme především výkonné a zákonodárné orgány ČR, stejně jako ke koordinaci orgány místní samosprávy. Věříme také, že Policie ČR vyšetří případy násilí a odhalí viníky, jimž se dostane spravedlivého trestu.

DSSS jako politický subjekt však v žádném případě nepovažujeme za partnera, s nímž bychom mohli nedobrou situaci ve Varnsdorfu a okolí řešit vzhledem k jeho ideové orientaci a postojům, které jsou v rozporu s našimi názory.

Nebudeme nikomu bránit ve shromažďování, ale naši podporu akce DSSS nemají.

 

Pavel Vaňáč, v. r.

předseda ZO OMMO ve Varnsdorfu

20. 1. 2012